Umowa przewiduje, że Mota-Engil wykona prace konieczne do naprawy wszystkich błędów wynikłych z niewłaściwego projektu. Wcześniej biuro projektów wykonało dokumentację zastępczą, która została na żądanie ZDW w Katowicach przeliczona przez niezależną firmę inżynierską.

ZDW w Katowicach zawarł w umowie z wykonawcą zapis, że trzy dodatkowe ekipy będą pracowały na dwie zmiany. Chodzi o to, by opóźnienie we wznoszeniu węzła, było jak najmniejsze.

Po analizie harmonogramu widać, że całkowite zakończenie budowy węzła w tym roku jest mało prawdopodobne. Jednak wykonawca zobowiązał się do wykonania tych wszystkich prac, które są konieczne, aby węzeł był przejezdny przed końcem tego roku.

Koszt dodatkowych prac wynikający z umowy wynosi prawie 5,545 mln zł netto. Kwoty tej ZDW w Katowicach będzie dochodził od firmy Egis Polska, która wykonała błędny projekt budowlany.

Prace na części drogowej obwodnicy wykonywanej przez Strabag przebiegają planowo. Układana jest masa bitumiczna i wykonywane obiekty mostowe i przepusty. Prowadzone są także prace na części drogowej obwodnicy w miejscu styku z częścią budowaną przez Mota-Engil.