Jak podaje warszawski Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, „(…) gotowe są również trzy łącznice po stronie śródmiejskiej: wjazdowa z Wisłostrady od strony Mokotowa w kierunku Pragi, zjazdowa z Trasy Łazienkowskiej od strony centrum w kierunku Mokotowa i wjazdowa z Wisłostrady od strony Żoliborza w kierunku Pragi.” Te estakady czekają na uzyskanie pozwoleń na użytkowanie.

Przed końcem roku ma zostać również oddana do użytku estakada zjazdowa z Trasy Łazienkowskiej. Niebawem ułożona zostanie na niej nawierzchnia, po czym odbędą się tam próbne obciążenia i odbiory techniczne.

Ostatnie 4 estakady będą gotowe w pierwszym kwartale przyszłego roku.