Wszyscy oferenci zaproponowali zrealizowanie inwestycji w 33 miesiące i 10-letni okres gwarancji. "Najniższą ofertę złożyło konsorcjum firm z liderem MAX BÖGL Polska sp. z o.o. oferując wykonanie zadania za kwotę 139 909 727,58 zł brutto. Najwyższą ofertę złożyło konsorcjum firm z liderem Przedsiębiorstwo Robót Mostowych MOSTY ŁODŹ S.A. – 229 990 000,00 zł brutto. Teraz oferty będą weryfikowane pod kątem merytorycznym oraz formalno-prawnym" podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Nowa trasa pozwoli ominąć Sanok

Inwestycja będzie realizowana w systemie "projektuj-buduj". Trasa o długości około 7 km będzie biegła od skrzyżowania istniejącej DK28 i DW886 Domaradz – Sanok do skrzyżowania z DK84. Droga ma być gotowa w 2020 r.

Więcej o obwodnicach w temacie specjalnym