Zwarta zabudowa miasta w wielu miejscach uniemożliwia nam poszerzenie drogi czy stworzenie nowego połączenia. Naszym priorytetem jest więc maksymalne wykorzystanie istniejących ulic, by po Chorzowie można było poruszać się bezpieczniej i wygodniej – mówi, cytowany w komunikacie, prezydent miasta Andrzej Kotala.

Wprowadzenie ITS oznacza np., że drogowcy za pomocą sygnalizacji świetlnej będą mogli przyśpieszyć przejazd autobusu czy rozładować korek. Z kolei z elektronicznych tablic kierowcy dowiedzą się m.in. o warunkach ruchu w mieście, drogach alternatywnych czy wolnych miejscach na parkingach.

Częścią ITS jest także m.in. monitoring wizyjny skrzyżowań. Do tego zainstalowane zostaną dynamiczne wagi wychwytujące przeciążone pojazdy, powstaną też stacje meteorologiczne informujące o stanie nawierzchni drogi.

Chorzowski ITS ma być systemem otwartym, czyli takim, który będzie mógł współpracować z systemami w sąsiednich miastach – dodaje Piotr Wojtala, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.

System zainstaluje firma Sprint, która podobne zadanie wykonywała m.in. w Bydgoszczy, Łodzi i Olsztynie.

W Chorzowie funkcjonuje juz odcinkowy System Zarządzania Ruchem na Drogowej Trasie Średnicowej (DTŚ), który jest kompatybilny z systemem w Gliwicach, a także umożliwia informowanie o sytuacji na DTŚ w ościennych miastach.

Przeczytaj także: W Katowicach dron analizuje skład dymu. Jest pierwszy mandat [zdjęcia, wideo]