NIK przeanalizowała dotychczasową realizację „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”. Inwestycje drogowe finansowane z jego środków zostały prawie w całości wykorzystane, a dzięki nim w czterech skontrolowanych województwach udało się zbudować lub zmodernizować blisko 1,5 tys. km dróg.

Wybrane do realizacji inwestycje drogowe były zgodne z celami programu. NIK zwróciła jednak uwagę na fakt, że większość zarządców dróg lokalnych nie oceniała stanu technicznego sieci drogowej na poziomie gminy czy powiatu. Nie dysponowali oni m.in. planami rozwoju sieci drogowej, rzetelną ewidencją dróg czy dokumentacją poświadczającą przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego poszczególnych odcinków.

W perspektywie czterech lat realizacji programu na przedsięwzięcia drogowe przeznaczono 3,5 mld zł. Dwa pierwsze lata pochłonęły 1,6 mld zł (przy zaangażowaniu środków samorządowych w wysokości 1,7 mld zł). Na drogi lokalne przeznaczane są także środki z rezerwy subwencji, a także z budżetu Unii Europejskiej, Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Zdaniem ekspertów potrzeby inwestycyjne samorządów są jednak o wiele większe i mogą sięgać nawet 100 mld zł.

Izba pomoc widzi m.in. w Funduszu Dróg Samorządowych, który ma zacząć funkcjonowanie od 2018 r. Będzie on zasilany środkami z budżetu państwa, a także m.in. NFOŚiGW, Lasów Państwowych i spółek Skarbu Państwa.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) na koniec 2016 r. sieć dróg publicznych zarządzanych przez gminy i powiaty obejmowała prawie 372 tys. km dróg. Stanowi to ponad 88% łącznej długości dróg publicznych w Polsce.

Przeczytaj także: Rząd przyjął projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych