Obwodnica Wałbrzycha powstanie w ciągu DK35; jej budowę zaplanowano na okres do końca 2020 r.

Gmina Wałbrzych wybuduje potrzebne obejście w ramach projektu pn. „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Wartość całkowita inwestycji wynieść ma 249,64 mln zł netto.

Długość obwodnicy, planowanej jako droga dwujezdniowa o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, to 5,9 km. W ciągu nowej trasy obwodowej pojawią się różne obiekty inżynieryjne, w tym trzy wiadukty, kładka i przejście podziemne dla pieszych oraz dwa węzły drogowe (Żeromskiego i Reja).

Budimex będzie odpowiedzialny również za budowę ekranów akustycznych, oświetlenia drogi, sieci kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych oraz przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej.

Zobacz mapę planowanej obwodnicy TUTAJ.

Celem realizacji projektu jest przede wszystkim odciążenie centrów miast Wałbrzycha i Szczawna-Zdroju od ruchu pojazdów, zwłaszcza ciężarowych, a także odciążenie istniejącego układu komunikacyjnego miasta Wałbrzycha w kierunku północ-południe, poprawa bezpieczeństwa osób korzystających osób korzystających z dróg w rejonie realizacji inwestycji oraz oszczędność czasu podróży.

Bardzo dużo ludzi było zaangażowanych w przygotowanie tej inwestycji. Bardzo długa walka. Wiem, że przez mieszkańców Wałbrzycha ta inwestycja jest długo wyczekiwana. Ja mam tylko nadzieję, że w czerwcu 2021 r. skończymy tę inwestycję, ona będzie oddawana i wtedy będę mógł podziękować wszystkim Państwu – mówił Grzegorz Domaradzki, dyrektor Oddziału Południowego Budownictwa Infrastrukturalnego Budimex S.A.

Przeczytaj także: Kto wybuduje obwodnicę Olesna? Są wyniki przetargu