• Modernizacja linii w Białymstoku pozwoli zwiększyć prędkość pociągów
  • Przejścia kolejowo-drogowe zostaną zastąpione wiaduktami
  • W mieście powstanie nowa stacja kolejowa

Chodzi o odcinek 6-kilometrowy, który przebiega przez obszar Białegostoku. Główne prace będą skupione wokół dworca, ale obejmą też stacje Białystok Zielone Wzgórza czy Starosielce – mówił przed podpisaniem pozwolenia wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Cel: 200 km/godz.

W ramach inwestycji dojdzie do przebudowy układu torowego i podtorza w celu dostosowania geometrii układu torowego do prowadzenia ruchu pociągów pasażerskich z prędkością 200 km/ godz., a pociągów towarowych z prędkością 160 km/ godz.


By osiągnąć takie prędkości wszystkie przejazdy kolejowo-drogowe zostaną zastąpione wiaduktami. PKP Polskie Linie Kolejowe SA podzieliły przedsięwzięcie na dwa etapy: w pierwszym zostaną zmodernizowane torowiska, a w drugim wykonane bezkolizyjne skrzyżowania dróg z linią kolejową.

Przebudowa stacji Białystok

Na stacji Białystok dotychczasowe perony zostaną zdemontowane i zastąpione nowymi, zadaszonymi. Rozebrane zostaną kładki, zamiast nich powstanie przejście podziemne pod torami z bezpośrednimi wejściami na perony. Jeden z nowych peronów powstanie od strony dworca PKS.

Stacja pasażerska Białystok Wiadukt wraz z wiaduktem zniknie, a w ich miejsce będą wybudowane nowe obiekty: stacja i przeprawa.

Nowa stacja kolejowa

Wykonawca zbuduje też nową stację Białystok Zielone Wzgórza z trzema peronami. Dojdzie też do przebudowy przejścia pod torami między ulicami Zielonogórską i Starosielce, pojawią się nowa infrastruktura techniczna i drogi dojazdowe. Inne zadania to wymiana urządzeń sterowania ruchem kolejowym, sieci elektroenergetycznych, trakcyjnych, stacji transformatorowych, sieci kablowej światłowodowej, sieci infrastruktury technicznej i montaż ekranów akustycznych.

Pozwolenie na budowę umożliwia wykonawcy rozpoczęcie robót.

Wielka inwestycja

Budowa podlaskiego odcinka międzynarodowej trasy kolejowej Rail Baltica zaczęła się we wrześniu od strony Czyżewa (na trasie Warszawa - Białystok). Inwestorem są PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Modernizacja odcinka Czyżew–Białystok ma kosztować 3,5 mld zł – z tego 3 mld zł pochodzą ze środków unijnych z programu CEF – Łącząc Europę.

Przeczytaj także: Rail Baltica: w Uhowie stoi już konstrukcja wiaduktu