Linia tramwajowa powstać ma pomiędzy skrzyżowaniem ulic: Wielickiej, Teligi i Kostaneckiego a os. Rżąka, z uwzględnieniem połączenia z Wieliczką oraz nową siedzibą Szpitala Uniwersyteckiego. Oprócz tego zaplanowano budowę pętli tramwajowej oraz parkingu park&ride, stanowisk kiss&ride i bike&ride, a także infrastruktury pieszo-rowerowej.

Zadaniem wykonawcy – firmy Sweco Polska – będzie przygotowanie co najmniej czterech wariantów przebiegu trasy. Mają one obejmować przebieg linii tramwajowej wzdłuż ul. Wielickiej wraz z pętlą w rejonie os. Rżąka, przebieg pasa autobusowo-tramwajowego wzdłuż tej samej ulicy (w pasie dzielącym) oraz pętli, a także dwa alternatywne rozwiązania autorskie.

W każdym z przedstawionych wariantów będzie zawarta analiza możliwości przedłużenia planowanej linii tramwajowej w kierunku Wieliczki, której towarzyszyć będzie obustronna, dwukierunkowa infrastruktura pieszo-rowerowa. Zostaną przy tym uwzględnione wyniki opracowania dotyczącego budowy układu komunikacyjnego w rejonie Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu – podała spółka odpowiedzialna za przygotowanie koncepcji.


Opracowanie uwzględniać ma budowę parkingu lub parkingu kubaturowego, składającego się z kondygnacji podziemnych lub nadziemnych, który znajdzie się przy ul. Wielickiej. Pojemność park&ride ma wynosić minimum 500 miejsc z możliwością rozbudowy obiektu do 1000 miejsc. Przewidziano również instalację ładowarek elektrycznych, umożliwiających jednoczesne ładowanie dwóch pojazdów, a także opcję realizacji instalacji fotowoltaicznej na potrzeby działania parkingów i nasadzenia zieleni, która stanowić miałaby izolację i ochronę przed hałasem.

Obecnie w Krakowie trwa budowa linii tramwajowej Krowodrza Górka–Górka Narodowa. W najbliższych latach powstać ma także linia łącząca Azory z Cichym Kącikiem – umowę na przygotowanie koncepcji dla tej inwestycji podpisano w I kwartale br.

Przeczytaj także: Linia tramwajowa Azory–Cichy Kącik – podpisano umowę