Nowy fragment DK97 przewidziano od okolic granicy administracyjnej miasta do drogi krajowej nr 94. W efekcie tej budowy wyprowadzony zostanie z Rzeszowa ruch tranzytowy w kierunku północno-wschodnim. Mniej obciążona będzie zwłaszcza ul. Lwowska, która częściowo (w granicach miasta) stanowi DK94. W ramach prac projektowych przeanalizowanych zostanie pięć wstępnych wariantów przebiegu nowego odcinka DK97. Będą rozpatrywane pod kątem środowiskowym, technicznym, ekonomicznym oraz społecznym.

Szacunkowa wartość tej inwestycji to 460 mln zł.

DK97 łączy autostradę A4 (węzeł Rzeszów Wschód) z Rzeszowem, a DK94 to tzw. stara czwórka, której znaczenie zmalało po wybudowaniu A4.

Przeczytaj także: Kto zbuduje 20 km drogi S19? Wybrano oferty