"Zarząd Polimex-Mostostal (…) powziął informację o uznaniu za najkorzystniejszą oferty złożonej przez Konsorcjum firm: Polimex-Mostostal S.A. (lider Konsorcjum) i WAKOZ Sp. z o.o. z siedzibą w Luizno w woj. pomorskim (partner Konsorcjum) na realizację zadania: "Budowa obwodnicy Gostynina w ciągu drogi krajowej nr 60 odcinek : od km 0+000,00 (km istn. 42+600,00) do km 8+804,00 (km. istn.52+566,81)"- czytamy w komunikacie.

Cena brutto oferty złożonej przez konsorcjum wynosi 120.669.434,18 zł, a cena netto to 98.909.372,28 zł Udział Polimex-Mostostal w pracach oraz wynagrodzeniu konsorcjum stanowić ma 53% całości.