To absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. W latach 2006-2011 jako dyrektor w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odpowiadał m.in. za wydawanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowych. Od 2018 r. był koordynatorem regionalnym realizacji inwestycji w jednej z ogólnopolskich sieci handlu detalicznego. Jest także m.in. rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji.

Największą obecnie prowadzoną inwestycją przez GDDKiA we Wrocławiu jest budowa odcinka Bolków–Kamienna Góra drogi ekspresowej S3 z dwoma tunelami. Fragment gotowy ma być w tym roku.

Przeczytaj także: Droga ekspresowa S1 – jest wykonawca awaryjnej naprawy w Lalikach