Nowy dyrektor zastąpił na stanowisku Michała Mendroka (między nimi obowiązki te pełnił Marek Niełacny, który wrócił na stanowisko zastępcy dyrektora oddziału ds. zarządzania drogami i mostami).

Przemysław Juszczyk ukończył Wydział Inżynierii Materiałowej i studia podyplomowe zarządzanie organizacjami Politechniki Śląskiej. Ma za sobą także studia podyplomowe utrzymanie i rehabilitacja dróg i mostów na Politechnice Opolskiej oraz technologia budowy dróg na Politechnice Warszawskiej.

Całą karierę związał z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Zaczął ją w 1999 r., jako pracownik laboratorium drogowego zajmując się kontrolą jakości realizowanych inwestycji. W latach 2017–2018 był dyrektorem oddziału GDDKiA w Katowicach, następnie naczelnikiem wydziału technologii i jakości budowy dróg, a od 2019 r. naczelnikiem wydziału gwarancji.

Przeczytaj także: GDDKiA – nowy dyrektor oddziału we Wrocławiu