Na drodze krajowej nr 60 z Ciechanowa do Kutna budowana jest od dawna wyczekiwana przez mieszkańców obwodnica Gostynia. Będzie ona liczyć blisko 9 km długości i przebiegnie przez takie miejscowości jak: Lisice, Gaśno, Legarda i Bolesławów. W Rogożewie połączy się z drogą Gostynin - Kutno. Roboty budowlane rozpoczęły się w lutym a dziś widać już znaczne postępy.

Wykonawcą inwestycji jest spółka Polimex-Mostostal. Obecnie zakończony jest etap przygotowawczy do budowy, polegający na wyznaczeniu trasy obwodnicy i punktów wysokościowych, usunięciu drzew, wyburzeniu obiektów znajdujących się na trasie, zmodernizowano napowietrzne linie telekomunikacyjne, przebudowano sieć wodociągowo-kanalizacyjną, linie energetyczne niskiego i średniego napięcia. Ponadto wykonana została część nasypów a podłoże zostało wzmocnione.

Termin oddania obwodnicy do użytku wyznaczony został na 15 stycznia 2010 r.
Budowa obwodnicy związana jest z kwotą ok. 160 mln zł.