Oprócz wymiany nawierzchni zbudowane zostaną pobocza, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, sieć kanalizacji deszczowej. Prace przy remoncie tego odcinka drogi wojewódzkiej rozpoczęły się w grudniu 2007 r. Ponadto w celu poprawienia bezpieczeństwa na drodze powstają wjazdy, wysepki, przejścia dla pieszych oraz oznakowanie trasy. Inwestycja jest finansowana z budżetu województwa oraz wspierana przez samorządy lokalne.

Władze województwa chcą, by w najbliższych latach standardem dróg wojewódzkich, oprócz solidnej nawierzchni, były także trasy dla rowerzystów.