• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

Wrocław – koniec przebudowy ulicy i wału. Lepsza ochrona przed powodzią

Opublikowano: 22.09.2023
polska , 22.09.2023

Przebudowa wału w ciągu ul. Ślęzoujście we Wrocławiu trwała niemal rok. 21 września drogę otwarto. Głównym celem inwestycji było inwestycji było zabezpieczenie przed powodzią osiedli Maślice i Pracze Odrzańskie oraz modernizacja jezdni.

Do czasu przebudowy Ślęzoujście było najsłabszym ogniwem w ochronie przeciwpowodziowej Wrocławia (nie wpisano go programu modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego). W razie powodzi zagrożonych było 30 tys. osób na obszarze 6,2 km kw. Straty materialne sięgnęłyby 200 mln zł.

Inwestycja objęła przebudowę i rozbudowę wału przeciwpowodziowego, będącego jednocześnie konstrukcją nasypu drogowego ul. Ślęzoujście. Drogę przebudowano na odcinku od zabudowy od strony ul. Rędzińskiej do ul. Potokowej i drogi wewnętrznej. Długość wzmocnionego wału wynosi 500 m, a przebudowanych dróg ponad 600 m.

Zadanie było wspólną inwestycją Wód Polskich i gminy miejskiej Wrocław (reprezentowanej przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta – ZDiUM). Łączna wartość kontraktu wyniosła 12,6 mln zł, z czego 8 mln zł wyłożyło miasto. Wykonawcą robót była firma Strabag Infrastruktura Południe

Przebudowano jezdnię, chodnik i oświetlenie, zamontowano dwa progi sinusoidalne, wyniesione skrzyżowanie, balustrady i bariery energochłonne oraz słupki zabezpieczające.

Prace w części hydrotechnicznej objęły przepust wałowy na rzece Ługowinie o świetle 2×2 m i długości 27 m, zabezpieczenie przeciwpowodziowe od strony Odry w postaci zasuwy wrzecionowej zamykającej wylot przepustu w czasie powodzi, 50,5 m muru oporowego z gabionów (na wysokości stawu), przesłonę przeciwfiltracyjną o grubości 40 cm i głębokości 5 m u podstawy nasypu na długości 229 m oraz zabezpieczenie skarp bentomatami.

Zobacz także: Warszawa Zachodnia, czyli wielkie fundamentowe wyzwanie