• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

Jak wygląda budowa obwodnicy Stalowej Woli?

Opublikowano: 23.09.2020
polska , 23.09.2020

Zaawansowanie prac na budowie obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 osiągnęło 76%. Na ten wynika składają się roboty drogowe (65%) i mostowe (83%).

Jak informuje oddział rzeszowski Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) - aktualnie prowadzone są roboty ziemne, wykonywane są zbiorniki, podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny, fundamenty ekranów akustycznych, konstrukcje oporowe, drogi poprzeczne i dojazdowe. Trwa ustawianie barier ochronnych i balustrad, układanie ścieków krawędziowych i skarpowych a także humusowanie wraz z obsianiem.

Dalsze prace do zrobienia to kontynuacja robót ziemnych, wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa oraz bitumicznej, nałożenie warstw wiążącej i ścieralnej, budowa poboczy z kruszywa i roboty brukarskie. Przed zakończeniem inwestycji dojdzie jeszcze do humusowania i obsiewu terenu, ustawienia barier ochronnych i balustrad, ułożenia sieci ścieków krawędziowych i skarpowych, wykonanie oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, ekranów akustycznych i konstrukcji oporowych, a także instalacji oznakowania poziomego i pionowego, wykonania dróg poprzecznych i dojazdowych oraz ogrodzenia.

Obwodnica o długości 15,3 km będzie miała klasę GP (drogi głównej przyspieszonej) z dopuszczalną prędkością 80 km/godz. Na jednej jezdni znajdą się dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m każdy z nawierzchnią o nośności 115 kN/oś.

Zobacz także: Warszawa: Trasa Łazienkowska do remontu