• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

S6 obwodnica Metropolii Trójmiejskiej. Postępy na placu budowy

Opublikowano: 27.05.2024
polska , 27.05.2024

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej w ciągu drogi ekspresowej S6 na odcinku Żukowo–Gdańsk będzie liczyć 16 km. Powstaje też obwodnica Żukowa (7 km). Zaawansowanie prac wynosi 40%.

W ramach budowy tego fragmentu drogi ekspresowej S6 powstają obiekty inżynieryjne – m.in. mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt oraz dwa węzły, Lublewo i Żukowo. Rozbudowany zostanie węzeł Gdańsk Południe (połączenie S6 i S7).

Na odcinku leśnym drogi ekspresowej S6 trwają prace w rejonie estakady nad Radunią, postępuje budowa miejsca obsługi podróżnych Widlino. Na styku obwodnicy Trójmiasta i południowej obwodnicy Gdańska widać już wiadukt łukowy na węźle Gdańsk Południe. Postępuje budowa węzła Żukowo.

40% robót już wykonano. Zakończenie prac przewidziano na połowę września 2025 r.

Zobacz także: Droga ekspresowa S1. Ważny odcinek już na ukończeniu