Partnerzy portalu

Dzień Nauki Polskiej 2024. Prof. Adam Wysokowski doceniony

Opublikowano: 20.02.2024
Warszawa , 20.02.2024

Prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego, który jest także stałym ekspertem podczas naszych konferencji oraz członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych, otrzymał od ministra nauki nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej. Wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystości z okazji Dnia Nauki Polskiej, która odbyła się w auli Politechniki Warszawskiej.

Dzień Nauki Polskiej ustanowiono w 2020 r. Ma nie tylko upamiętniać osiągnięcia najwybitniejszych polskich uczonych, których odkrycia przeszły do historii, ale także stanowić wyraz uznania dla współczesnych naszych badaczy. Prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski to kierownik Zakładu Dróg i Mostów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Specjalizuje się w dziedzinie zmęczenia, trwałości, utrzymania i przeglądów mostów, a także przepustów komunikacyjnych, w tym konstrukcji gruntowo-powłokowych. Wynikiem jego wieloletnich działań jest kilkanaście ogólnie obowiązujących w praktyce drogowo-mostowej zaleceń i specyfikacji opracowanych z jego udziałem, najczęściej pod jego kierunkiem. W dorobku ma również wdrożenie nowoczesnych metod badań betonu w budownictwie komunikacyjnym. W ramach pracy habilitacyjnej opracował metodę szacowania wpływu korozji na nośność mostów stalowych (nagrodzoną przez ministra infrastruktury). To także m.in. autor lub współautor ponad 150 publikacji i kilku monografii.

Łącznie podczas Gali Nauki Polskiej 2024 przyznano 59 nagród, w tym 50 indywidualnych i dziewięć zespołowych.

Wkrótce prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski weźmie udział w organizowanej przez nas I Konferencji Bezwykopowa Budowa. O czym będzie opowiadać? Sprawdź szczegóły TUTAJ