Galeria Młociny – rozległy plac budowy i rekordowa wydajność 15 mb ściany szczelinowej na dzień

Zapytanie związane z tą realizacją dotyczyło wykonania tymczasowej obudowy wykopu na potrzeby powstającej galerii handlowej. Rozwiązanie pierwotne opierało się na ściance szczelnej, jednak firma Soletanche zaproponowała optymalizację, zamieniając ściankę szczelną (pełniącą rolę rozwiązania tymczasowego) na ścianę szczelinową, która byłaby docelową ścianą podziemia budynku. Koncepcja ta została zaofertowana kompleksowo razem z kotwieniem ścian oraz płyty fundamentowej i odwodnieniem.

Na obszarze o powierzchni 43 000 m2, zamkniętym ścianami szczelinowymi, wykonano 170 sekcji na obwodzie 1092 m. Aby nadać stateczność ścianie, wykonano 863 kotwy na dwóch poziomach. Płytę fundamentową zakotwiono za pomocą 2305 szt. mikropali iniektowanych o średnicy 330 mm.

Galeria Młociny jest największym obiektem handlowym w Warszawie.

Stacja M2 Trocka – rekordowa głębokość ścian szczelinowych sięgająca 60 m

Zakres prac obejmował wykonanie obudowy wykopu w technologii ścian szczelinowych w trzech zakresach: stacja metra, tory odstawcze oraz wejścia do stacji. Ściany szczelinowe mają za zadanie powstrzymać parcie gruntu oraz uniemożliwiają napływ wód gruntowych do konstrukcji podziemnej.

Głębokość ścian szczelinowych w przypadku pięciu sekcji wyniosła do 60 m. Tory odstawcze okalają płytsze ściany, na co pozwalał układ hydrogeologiczny. Wynika to z faktu, że w miejscach ich realizacji, tj. na głębokości od 32 do 54 m, występują gliny.

 • STACJA METRA
  • wykonano 62 sekcje ścian szczelinowych oraz 24 barety
  • głębokość sekcji sięgnęła 60 m
  • obwód stacji wynosi 420 m
 • TORY ODSTAWCZE
  • wykonano 94 sekcje ścian szczelinowych oraz 77 baret
  • głębokość sekcji sięgnęła 43 m
  • obwód torów odstawczych wynosi 620 m

Trocka jest stacją metra z najgłębszymi fundamentami w porównaniu z innymi stacjami w Polsce.