• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

Seminarium "Głębokie wykopy 2016"

Opublikowano: 06-04-2016 Źródło: IBDiM

3 marca br. Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych zorganizowały w Warszawie XV seminarium geotechniczne „Głębokie wykopy 2016”.


Obrady w trakcie seminarium. Fot. IBDiM Obrady w trakcie seminarium. Fot. IBDiM

W imieniu organizatorów spotkanie otworzył Piotr Rychlewski z IBDiM, witając licznych uczestników (314 osób). Przewodniczący wyraził zadowolenie, że seminarium staje się coraz bardziej znane i poinformował o dowcipnej recenzji dotyczącej poprzedniego seminarium ("Fundamenty palowe 2015"), którą napisał i przedstawił na jednym ze swoich występów Mistrz Mowy Polskiej Artur Andrus.

Część merytoryczną seminarium rozpoczął Krzysztof Grzegorzewicz tradycyjnym „Bukietem czarnych kwiatów” o kosztownych niefrasobliwościach w projektach inwestycyjnych, który w tym roku poświęcony był ogrodzeniom i fundamentowaniu obiektów mostowych.

Rafał Buca przedstawił możliwości zastosowania modelowania BIM w geotechnice, czyli tzw. GeoBIM. Prezentacja bazowała na dwóch przykładach: wykopu na budowie tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku oraz rozbudowy stacji Victoria w Londynie.

W kolejnym referacie, dotyczącym doświadczeń z realizacji dużych obiektów, Dariusz Sobala zaprezentował kompleksowe zabezpieczenia geotechniczne towarzyszące rozbudowie Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice. Prezentacja poświęcona była wiaduktom kolejowym (ekologicznemu i nad ul. Balicką), zabezpieczeniom nasypu, posadowieniom słupów trakcyjnych, a przede wszystkim zabezpieczeniu wykopu i wzmocnieniu podłoża nowego terminalu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problem właściwych platform roboczych do pracy ciężkiego sprzętu palowego.

Niezwykle ciekawy okazał się występ Łukasza Majchrzaka i Marcina Derlacza, dotyczący budowy dworca Nowa Łódź Fabryczna. Zaprezentowano ogrom zadania składającego się z konstrukcji samego dworca oraz tunelu dojazdowego. Wiele uwagi poświęcono rozpoznaniu podłoża, sprawom odwodnienia i monitoringu. Niezwykle oryginalna była część poświęcona budowie tunelu pod fundamentami eksploatowanego wiaduktu w ciągu ul. Kopcińskiego.

Ostatnia prezentacja w pierwszej sesji dotyczyła wykonania „suchego wykopu” na budowie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Realizacja stanowiła niezwykłe wyzwanie inżynierskie i wiązała się z koniecznością podwodnego wykonania mikropali kotwiących, podwodnych badań ich nośności oraz jednego z największych na świecie betonowań podwodnych (blisko 25 tys. m3).

Drugą sesję prowadził Przemysław Nowak w imieniu nieobecnego prezesa PZWFS. Otworzył ją referat Bolesław Kłosińskiego o badaniach podłoża na potrzeby głębokich wykopów. Temat ten jest bardzo istotny i przewijał się jeszcze w innych wystąpieniach w trakcie seminarium.

Niekonwencjonalne rozwiązania przedstawił Zbigniew Szubski, prezentując zastosowanie technologii mostowych w budownictwie kubaturowym na przykładzie przesunięcia Willi Grüneberga w Szczecinie. Operacja miała miejsce przy okazji budowy wykopów Szybkiego Tramwaju w Szczecinie.

Paweł Galas omówił rozwiązania techniczne, zagadnienia wykonawcze i projektowe obudowy głębokich wykopów na przykładzie trzech realizacji w centrum miast w otoczeniu zabudowy sąsiedniej. Jedna z nich dotyczyła obiektu tuż przy dworcu Łódź Fabryczna, drugi wykop wykonany był w bliskim otoczeniu zabudowy sąsiedniej, a ciekawostką trzeciego było ściana berlińska gwoździowana.

Kolejne trzy wystąpienia poświęcone były iniekcjom. Radosław Grunwald przedstawił przeglądowy referat dotyczący sposobów wykonywania iniekcji w geotechnice ilustrowany licznymi przykładami realizacji. Tomasz Szczepański opowiedział o uszczelnianiu gwałtownych wycieków przy głębokim fundamentowaniu oraz miejscowym scalaniu gruntu metodą iniekcji. Karol Kramarz zaprezentował nową technologię wykonywania iniekcji ciśnieniowej w konstrukcjach inżynierskich za pomocą lanc iniekcyjnych.

Na zdjęciu od lewej: Rafał Buca, Dariusz Sobala, Anna Siemińska-Lewandowska, Krzysztof Grzegorzewicz, Bolesław Kłosiński, Piotr Rychlewski, Zbigniew Szubski, Paweł Galas, Łukasz Majchrzak, Marcin Derlacz. Na zdjęciu od lewej: Rafał Buca, Dariusz Sobala, Anna Siemińska-Lewandowska, Krzysztof Grzegorzewicz, Bolesław Kłosiński, Piotr Rychlewski, Zbigniew Szubski, Paweł Galas, Łukasz Majchrzak, Marcin Derlacz.

Podsumowania referatów i wystąpień dokonała prof. Anna Siemińska-Lewandowska, która pełniła funkcję eksperta seminarium. Trafnie wypunktowała wszystkie ważne zagadnienia pojawiające się w przedstawionych prezentacjach.
W anonimowej ankiecie uczestnicy ocenili seminarium na 4,91 w szkolnej skali ocen. Wszyscy chcieliby uczestniczyć w kolejnej edycji seminarium. Za najciekawsze wystąpienia uznano te dotyczące budowy dworca Nowej Łodzi Fabrycznej, podwodnego wykopu Muzeum II Wojny Światowej oraz zastosowaniu GeoBIM.

Z zaciekawieniem będziemy oczekiwać kolejnej edycji seminarium, która odbędzie się 2 marca 2017 r. a tematem przewodnim będzie wzmacnianie podłoża.

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!