• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

Geotechnika w budownictwie i infrastrukturze komunikacyjnej

Opublikowano: 05-12-2018 (Aktualizacja: 07-12-2018) Źródło: inzynieria.com

Dynamiczny rozwój budownictwa, gęsta zabudowa miejska oraz liczne inwestycje z zakresu infrastruktury komunikacyjnej generują nowe wyzwania dla wykonawców robót budowlanych, ale także geotechnicznych. To właśnie prawidłowe rozpoznanie warunków geotechnicznych oraz zabezpieczenie wykopu są kluczowymi etapami przedsięwzięć realizowanych w trudnych warunkach geologicznych. O niuansach takich projektów rozmawiali uczestnicy VIII Konferencji „Geoinżynieria w Budownictwie”, która odbyła się w Krakowie w dniach 4–6 grudnia br.


Od lewej: Monika Socha-Kośmider, Przewodnicząca Konferencji (Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.), Tomasz Łucek (Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.). VIII Konferencja Od lewej: Monika Socha-Kośmider, Przewodnicząca Konferencji (Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.), Tomasz Łucek (Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.). VIII Konferencja "Geoinżynieria w Budownictwie". Fot. Quality Studio

Tematyka tegorocznego spotkania obejmuje szeroki zakres zagadnień geotechnicznych w obszarze budownictwa kubaturowego i hydrotechnicznego oraz w infrastrukturze komunikacyjnej. Nasi prelegenci zaprezentują je na przykładach konkretnych realizacji, a o wszystkich będziemy mogli szerzej porozmawiać podczas paneli dyskusyjnych, które zaplanowaliśmy po każdej sesji – zapowiedziała Monika Socha-Kośmider, Przewodnicząca Konferencji, uroczyście otwierając tegoroczne spotkanie.

Monika Socha-Kośmider, Przewodnicząca Konferencji (Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.). Fot. Quality Studio Monika Socha-Kośmider, Przewodnicząca Konferencji (Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.). Fot. Quality Studio

Obrady konferencyjne podzielone zostały na pięć sesji tematycznych. Pierwsza dotyczyła bieżących aspektów prawnych związanych z realizacją inwestycji w obszarze geoinżynierii. Prelegenci – Żaklina Ossowska, LL.M. (Kancelaria Ziembiński & Partnerzy) oraz Dariusz Ziembiński (Związek Pracodawców „Partnerstwo dla Innowacji”) – skupili się na dwóch kwestiach: elektronizacji prawa zamówień publicznych oraz formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). W obu przypadkach eksperci zwracali uwagę na przeszkody związane ze sprawnym wdrożeniem nowych reguł. Jak mówiła Żaklina Ossowska, często przyczyną problemów są nie tyle nieścisłości prawne, co mentalność, która musi być nastawiona na współpracę, bo partnerstwo opiera się na współdziałaniu. Tego u nas brakuje, ale to kwestia czasu, gdy podejście do biznesu się zmieni i będziemy potrafili sobie zaufać – przekonywała.


Żaklina Ossowska, LL.M. (Kancelaria Ziembiński & Partnerzy). Fot. Quality Studio Żaklina Ossowska, LL.M. (Kancelaria Ziembiński & Partnerzy). Fot. Quality Studio

Geotechnika w budownictwie kubaturowym

Kolejną sesję, obejmującą zagadnienie geotechniki w budownictwie kubaturowym, rozpoczął prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała, Profesor Emeritus PG (Politechnika Gdańska), który przedstawił praktyczne zastosowania pali przemieszczeniowych do posadowień konstrukcji. Profesor zalety tego rozwiązania zaprezentował na przykładzie konkretnych obiektów. Jednocześnie zwrócił uwagę, że nawet najlepiej zaprojektowane roboty trzeba monitorować. Pale przemieszczeniowe to bardzo dobre rozwiązanie. Te wszystkie obiekty, o których mówiłem, stoją przecież do dziś. Trzeba jednak uważać, co się robi, nie można pracować byle jak. Wszystko powinniśmy kontrolować w fazie wykonawstwa – podsumowywał.


Prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała, Profesor Emeritus PG (Politechnika Gdańska). Fot. Quality Studio Prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała, Profesor Emeritus PG (Politechnika Gdańska). Fot. Quality Studio

Szczegółową analizę procesu geotechnicznego przedstawił również dr hab. inż. Andrzej Truty, prof. PK (Politechnika Krakowska). Jej przedmiotem była ściana szczelinowa, a wszystkie symulacje związane z tym zagadnieniem wykonano z wykorzystaniem programu ZSoil v2018.

Dr hab. inż. Andrzej Truty, prof. PK (Politechnika Krakowska). Fot. Quality Studio Dr hab. inż. Andrzej Truty, prof. PK (Politechnika Krakowska). Fot. Quality Studio

Dlaczego rozpoznanie podłoża jest tak ważne? Nierzetelne rozpoznanie geotechniczne to podstawowa przyczyna awarii obiektów zlokalizowanych w złożonych warunkach gruntowo-wodnych. Brak profesjonalizmu oraz uproszczone analizy i prowadzenie prac, bazujące na błędach projektowych, w krótkim czasie użytkowania obiektu budowlanego mogą spowodować awarię, która przerodzi się w konieczność jego pełnej rewaloryzacji – wyjaśniał prof. dr hab. inż. Maciej K. Kumor (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), argumenty przedstawiając na przykładzie awarii zbiornika retencyjnego stacji elektroenergetycznej.

Prof. dr hab. inż. Maciej K. Kumor (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy). Fot. Quality Studio Prof. dr hab. inż. Maciej K. Kumor (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy). Fot. Quality Studio

Obiekt ten nie był jedynym przykładem, na podstawie którego omawiano praktyczne rozwiązania geotechniczne. Aleksander Siry (Firma APROFI Aleksander Siry) przedstawił atuty aktywnego świdra z głowicą EGP (innowacyjność tego produktu, służącego do wykonywania pali wierconych przemieszczeniowych, doceniła także komisja przyznająca nagrody TYTAN w obszarze geoinżynierii). Z kolei Joanna Gliniecka-Konieczna (Minova Ekochem S.A.) objaśniła proces współpracy podłoże–konstrukcja na przykładzie wzmocnienia istniejących i nowych obiektów za pomocą mikropali samowiercących, a potencjał maszyn wiertniczych Comacchio przedstawili Marcin Żak (GEOD) oraz Konrad Klimkowski (Tergon sp. z o.o.).

Maciej Król (Keller Polska sp. z o.o.). Fot. Quality Studio Maciej Król (Keller Polska sp. z o.o.). Fot. Quality Studio

Zabezpieczenia wykopów w terenach miejskich są trudne, a będzie jeszcze trudniej, bo działek, gdzie można było budować bez przeszkód, już nie ma – powiedział Maciej Król (Keller Polska sp. z o.o.), który podczas swojej prezentacji omówił czynniki wpływające na stopień skomplikowania takich robót. Wśród nich wymienił m.in. wibracje, które mogą działać destrukcyjnie na sąsiednią zabudowę. Jednocześnie przedstawił sposoby zabezpieczeń, stanowiących bezwibracyjną ochronę wykopu (m.in. obudowy berlińskie oraz palisady DSM).

O tym, jak wibracje i takie czynniki, jak choćby bliskie sąsiedztwo innych budynków, wpływają na sposób prowadzenia prac geoinżynieryjnych, mówił także Mateusz Hager (Greifbau). Za przykład posłużyły mu inwestycje, w realizacji których reprezentowana przez niego firma brała lub bierze udział w Krakowie, przy ul. Grzegórzeckiej, Lema oraz Zamoyskiego.


Mateusz Hager (Greifbau sp. z o.o.). Fot. Quality Studio Mateusz Hager (Greifbau sp. z o.o.). Fot. Quality Studio

Gorącą dyskusję wywołały prace wykonane w ramach realizacji innego przedsięwzięcia. Projekt, wykonanie i obsługa w zakresie odwodnienia wgłębnego dla budowy stacji kolejowej Łódź Fabryczna (wraz z tunelem), o których mówił Artur Bieniek (WJ Groundwater sp. z o.o.), wzbudziły duże zainteresowanie zarówno prelegentów uczestniczących w panelu dyskusyjnym, zorganizowanym po pierwszej sesji, jak i uczestników konferencji. Pytano m.in. o analizy środowiskowe dla całej inwestycji oraz izolację konstrukcji przed ewentualnym zalaniem.

Aleksander Siry (Firma APROFI Aleksander Siry), Maciej Król (Keller Polska sp. z o.o.), Joanna Gliniecka-Konieczna (Minova Ekochem S.A.), prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała, Profesor Emeritus PG (Politechnika Gdańska), prof. dr hab. inż. Maciej K. Kumor (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), dr hab. inż. Andrzej Truty, prof. PK (Politechnika Krakowska), Marcin Żak (GEOD), Mateusz Hager (Greifbau), Artur Bieniek (WJ Groundwater). Fot. Quality Studio Aleksander Siry (Firma APROFI Aleksander Siry), Maciej Król (Keller Polska sp. z o.o.), Joanna Gliniecka-Konieczna (Minova Ekochem S.A.), prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała, Profesor Emeritus PG (Politechnika Gdańska), prof. dr hab. inż. Maciej K. Kumor (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), dr hab. inż. Andrzej Truty, prof. PK (Politechnika Krakowska), Marcin Żak (GEOD), Mateusz Hager (Greifbau), Artur Bieniek (WJ Groundwater). Fot. Quality Studio

Geotechnika w budownictwie hydrotechnicznym

Tematem trzeciej sesji była geotechnika w budownictwie hydrotechnicznym. Jeszcze do niedawna sporo mówiło się o tym, że w hydrotechnice niewiele się dzieje, ale wreszcie otworzyły się perspektywy – i to zarówno w przypadku morza, jak i lądu – mówił Michał Januszewski (ArcelorMittal), opowiadając o wybranych (ukończonych lub realizowanych) inwestycjach w tym obszarze z wykorzystaniem rozwiązań stalowych. Wśród nich pojawiły się zarówno projekty polskie, związane m.in. z rozbudową trójmiejskich portów czy modernizacją elementów Odrzańskiej Drogi Wodnej, jak również zagraniczne, w tym Dover Western Docks Revival w Wielkiej Brytanii, gdzie użyto aż 26 tys. ton stali.

Michał Januszewski, ArcelorMittal. Fot. Quality Studio Michał Januszewski, ArcelorMittal. Fot. Quality Studio

Podczas obrad konferencyjnych była mowa również o innym rozwiązaniu stosowanym w hydrotechnice (ale także w budownictwie komunikacyjnym). O wykorzystaniu ciągłych ścian gruntobetonowych mówił Piotr Rychlewski (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). Z kolei dr inż. Jarosław Rybak (Politechnika Wrocławska) akcentował wagę badań kontrolnych przy realizacji takich projektów. Realizacja dużych inwestycji infrastrukturalnych wymaga rozbudowanych systemów kontroli jakości robót. Kontrola robót ziemnych, specjalistycznych robót geotechnicznych, modyfikacji podłoża obejmuje zarówno procedury realizowane in-stu, jak i wiele badań wykonywanych w laboratoriach. Wynika to głównie z wymogów planów zapewnienia jakości – mówił, dodając, że taka kontrola pozwala na bieżąco reagować i modyfikować technologię prowadzonych robót.


Dr inż. Jarosław Rybak, Politechnika Wrocławska. Fot. Quality Studio Dr inż. Jarosław Rybak, Politechnika Wrocławska. Fot. Quality Studio

Geotechnika w infrastrukturze komunikacyjnej

Ostatnie dwie sesje objęły szerokie zagadnienie geotechniki w infrastrukturze komunikacyjnej. Dyskusję na ten temat otworzyli przedstawiciele głównego inwestora publicznego w zakresie przedsięwzięć drogowych – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Paweł Zysk skupił się na kwestii rozpoznania podłoża pod inwestycje drogowe, wskazując na etapy procedury oraz zmiany, jakie zaszły w tym aspekcie.

Paweł Zysk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Fot. Quality Studio Paweł Zysk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Fot. Quality Studio

Z kolei Tomasz Skowera przedstawił technologie wzmacniana podłoża i opowiedział o największych wyzwaniach, jakie czekają inwestora w realizacji planowanych inwestycji, m.in. budowy tunelu pod cieśniną Świną (Świnoujście) czy budowy obiektów tunelowych w ciągu dróg ekspresowych S7 oraz S19 (Via Carpatia).

Tomasz Skowera, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Fot. Quality Studio Tomasz Skowera, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Fot. Quality Studio

Uzupełnieniem tych referatów było wystąpienie dr inż. Aleksandry Boreckiej z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (AGH), którego tematem był monitoring podłoża i elementów konstrukcyjnych, oraz referat dr Edyty Majer z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG – PIB), dotyczący nowych wytycznych badania podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego. Zostały one opracowane w ramach projektu prowadzonego przez konsorcjum naukowe PIG – PIB, Politechniki Warszawskiej oraz AGH, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz GDDKiA.

Dr inż. Aleksandra Borecka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Fot. Quality Studio Dr inż. Aleksandra Borecka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Fot. Quality Studio

Analizą szczegółowych problemów geotechnicznych w budowie dróg i obiektów inżynierskich zajęli się przedstawiciele środowisk naukowych. Dr hab. inż. Jędrzej Wierzbicki, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) mówił o problemie strefy przejściowej w kontekście warstwy geotechnicznej i geologicznej. Zastanawiał się przy tym, jakie cechy należy przyjąć w kryterium wydzielenia warstwy i czy warstwa jest w ogóle odpowiednim obiektem w analizach geotechnicznych. Dr inż. Tomasz Godlewski (Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki – ITB – ZKBG) skupił się w swoim wystąpieniu na projektowaniu geotechnicznym nasypów kolejowych, podejmując się wstępnej rewizji potrzeb i rzucając światło na przyszłe wyzwania w tym zakresie. Z kolei Witold Bogusz (ITB – ZKBG) przedstawił zmiany w projektowaniu geotechnicznym według nowej generacji Eurokodów.

Od lewej: dr hab. inż. Jędrzej Wierzbicki, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), dr inż. Tomasz Godlewski (Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki). Fot. Quality Studio Od lewej: dr hab. inż. Jędrzej Wierzbicki, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), dr inż. Tomasz Godlewski (Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki). Fot. Quality Studio

Także w tej części obrad konferencyjnych nie zabrakło przykładów konkretnych rozwiązań geotechnicznych, doskonale sprawdzających się w przypadku prac z zakresu infrastruktury komunikacyjnej. O rozwiązaniach stalowych mówili Michał Januszewski (ArcelorMittal), który w tej prezentacji skupił się m.in. na przyczółkach mostowych, a także Aleksandra Burska (SSAB), która scharakteryzowała pale stalowe oraz konstrukcyjne kształtowniki otwarte i zamknięte. Z kolei Ryszard Odziomek (NECTOR sp. z o.o.) zaprezentował referat pn. „Siatki do zabezpieczeń skarp i zboczy skalnych – prawdy i półprawdy”, natomiast Remigiusz Duszyński (MACCAFERRI POLSKA sp. z o.o.) przedstawił produkty wykorzystywane podczas wykonywania ścian oporowych z gruntu zbrojonego.

Geosyntetyki w budownictwie

Funkcja zbrojenia była również jednym z zagadnień, poruszonych podczas warsztatów, zorganizowanych w przeddzień VIII Konferencji „Geoinżynieria w Budownictwie”. To tegoroczna nowość, którą Organizator wydarzenia – Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o. – zaproponował uczestnikom w odpowiedzi na ich oczekiwania i sugestie.

Dr inż. Jacek Kawalec (Politechnika Śląska). Fot. Quality Studio Dr inż. Jacek Kawalec (Politechnika Śląska). Fot. Quality Studio

Spotkanie z ekspertami w zakresie wykorzystania geosyntetyków w budownictwie zgromadziło wielu przedstawicieli rynku – zarówno inwestorów, jak i projektantów, dostawców materiałów budowlanych czy wykonawców prac geotechnicznych. Podczas warsztatów, prowadzonych przez dr inż. Angelikę Duszyńską (Politechnika Gdańska), swoją wiedzą z uczestnikami dzielili się także: dr inż. Grzegorz Horodecki (PG), dr inż. Jacek Kawalec (Politechnika Śląska) oraz mgr inż. Jakub Bryk, prezydent Polskiego Stowarzyszenia Geosyntetycznego (PSG).

Od lewej: mgr inż. Jakub Bryk (Polskie Stowarzyszenie Geosyntetyczne), dr inż. Angelika Duszyńska (Politechnika Gdańska), dr inż. Grzegorz Horodecki (Politechnika Gdańska). Fot. Quality Studio Od lewej: mgr inż. Jakub Bryk (Polskie Stowarzyszenie Geosyntetyczne), dr inż. Angelika Duszyńska (Politechnika Gdańska), dr inż. Grzegorz Horodecki (Politechnika Gdańska). Fot. Quality Studio


Quizy, konkursy i nagrody

„Geoinżynieria w Budownictwie” to jednak nie tylko obrady konferencyjne i warsztaty. W ramach wydarzenia, w specjalnej strefie wystawienniczej, można było spotkać się z przedstawicielami firm dostarczających rozwiązania stosowane w geotechnice, nawiązać nowe relacje biznesowe i kontynuować dyskusje na tematy poruszone podczas sesji wykładowych.

Nie zabrakło także atrakcji w postaci quizów (zorganizowały je firmy Greifbau oraz NECTOR) i konkursów (na stoisku Organizatora Konferencji można było wejść w świat VR, czyli wirtualnej rzeczywistości), których uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody. Podczas wieczornego (5 grudnia br.) bankietu atrakcją był m.in. pokaz grupy artystycznej MultiVisual.

Jedną z najważniejszych części tegorocznej Konferencji było rozdanie nagród TYTAN 2018 w obszarze geoinżynierii. Komisja, w skład której weszli uznani eksperci branży, wyłoniła zwycięzców w dwóch kategoriach: Projekt/Realizacja oraz Produkt/Technologia. Statuetki TYTAN otrzymały firmy Keller Polska sp. z o.o. za zabezpieczenie wykopu o głębokości około 24 m w ramach budowy biurowca The Warsaw Hub oraz SHM System sp. z o.o. sp.k. za światłowodowy czujnik przemieszczeń 3D, umożliwiający pomiar pionowych i poziomych przemieszczeń oraz temperatury otaczającego ośrodka (np. gruntu, betonu) na odcinkach do 120 km.


Nagrody TYTAN 2018 w obszarze geoinżynierii: laureaci i wyróżnieni. Fot. Quality Studio Nagrody TYTAN 2018 w obszarze geoinżynierii: laureaci i wyróżnieni. Fot. Quality Studio

Organizatorzy dziękują wszystkim Patronom, Sponsorom, a także Prelegentom i Uczestnikom, bez których sukces wydarzenia nie byłby możliwy. Kolejna edycja Konferencji już w przyszłym roku. Serdecznie zapraszamy!

ZOBACZ FOTORELACJĘ Z VIII KONFERENCJI „GEOINŻYNIERIA W BUDOWNICTWIE”

ZOBACZ FILM Z VIII KONFERENCJI „GEOINŻYNIERIA W BUDOWNICTWIE”

Przeczytaj także: Kondygnacje podziemne w zabudowie miejskiej – relacja z VII Konferencji „Geoinżynieria w Budownictwie”

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!