• Zadaniem wykonawcy jest głównie pogłębienie toru wodnego Świnoujście–Szczecin
  • Pogłębienie da około 23 mln m³ urobku
  • Do portu w Szczecinie będą wpływać statki o większym zanurzeniu

Obecnie w ramach tej inwestycji prowadzone są badania ferromagnetyczne, a wkrótce rozpocząć ma się wydobywanie w rejonie północnego odcinka toru obiektów potencjalnie niebezpiecznych. Ten zakres zadania ma być realizowany we współpracy z Marynarką Wojenną. Ponadto obecnie trwa uzgadnianie koncepcji projektowej. Dodajmy, że od września 2018 r. inżynier kontraktu prowadzi monitoring przyrodniczy.

Cała inwestycja polega na pogłębieniu toru wodnego Świnoujście–Szczecin do 12,5 m, na odcinku 62 km. Zaplanowano także poszerzenie toru do 100 m oraz m.in. przebudowę skarp brzegowych, pogłębienie i poszerzenie obrotnic dla statków. Ponadto na Zalewie Szczecińskim powstaną dwie sztuczne wysp, z urobku wydobytego podczas prac czerpalnych.

Dzięki planowanym pracom maksymalne dopuszczalne zanurzenie statków zawijających do Szczecina zwiększy się do około 11 m (obecnie jest to 9,15 m). W efekcie statek, który obecnie wchodzi do portu w Szczecinie z ładunkiem około 20 tys. ton, po pogłębieniu toru będzie mógł wejść z ładunkiem prawie dwukrotnie większym.

Umowę z wykonawcą robót budowlanych i pogłębiarskich podpisano we wrześniu 2018 r. Wartość kontraktu to ponad 1,3 mld zł. Prace realizowane są w formule „zaprojektuj i zbuduj”. Wszystko ma być gotowe w ciągu 42 miesięcy od podpisania umowy.

Przeczytaj także: Do polskich portów morskich popłyną miliardy