• Łączna długość czterech nabrzeży do przebudowy wynosi 1916 m
  • Całkowita wartość inwestycji wynosi 533 mln zł
  • Prace zaplanowano na lata 2022–2026

Większe statki, więcej przeładunków

Zakres prac przewiduje rozbudowę i modernizację czterech nabrzeży portu wewnętrznego o łącznej długości 1916 m, a także infrastruktury kolejowej. Nabrzeża Wiślane i Bytomskie położone są wzdłuż kanału Portowego, a Rudowe III i częściowo Węglowe znajdują się w basenie Górniczym.

Projekt „Poprawa dostępu do Portu Gdańsk – modernizacja toru wodnego 2” uzyskał już wszystkie dokumenty – projektowe i środowiskowe – oraz zgody i pozwolenia. W czerwcu 2022 r. powinna zakończyć się ocena przedsięwzięcia przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA). Całkowita wartość inwestycji wynosi około 533 mln zł, ale dofinansowanie unijne ma pokryć 85% tej kwoty (ponad 453 mln zł). Realizację przewidziano na lata 2022–2026.


8 stycznia złożyliśmy do CINEA wniosek o dofinansowanie tej inwestycji, w ramach Instrumentu CEF 2 – wyjaśnia Monika Charlińska-Bodziony, dyrektor działu pozyskiwania i rozliczania funduszy spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk.

W efekcie prac zwiększy się przepustowość i potencjał przeładunkowy, a także jakość i standard obsługi statków. Będzie możliwa obsługa większych jednostek. Wzrośnie długość linii cumowniczej, a linie brzegowe będą dostosowane do potrzeb jednostek o maksymalnym dopuszczalnym zanurzeniu.

Przebudowy czterech nabrzeży

Nabrzeże Bytomskie stanie się po przebudowie nabrzeżem uniwersalnym. Rozbudowę zaplanowano na odcinku liczącym 204 m. Te roboty wiążą się z dostosowaniem linii brzegowej do planowanego ruchu statków w kanale portowym oraz w obrębie głównej obrotnicy portowej.

Uniwersalne stanowisko przeładunkowe do obsługi statków pełnoładownych o nośności 35 tys. DWT powstanie na nabrzeżu Rudowym III. Modernizacja zostanie przeprowadzona na 232 m tego obiektu oraz 18 m nabrzeża Administracyjnego. Oprócz konstrukcji hydrotechnicznych przebudowie zostaną poddane sieci elektryczne, wodociągowe, odwodnienie liniowe i kanalizacja deszczowa nabrzeża oraz dojazdy do nabrzeża. Skorygowany zostanie również przebieg torowisk kolejowych. Nabrzeże przystosowane będzie do przeładunków urządzeniami samojezdnymi LHM550 – informuje ZMPG.

Na długości 918 m będą prowadzone prace na nabrzeżu Wiślanym. Zostanie wykonana nowa płyta nabrzeża na ściance szczelnej i układzie palowym. Przewidziano także prace czerpalne, realizację niezbędnych elementów sieci uzbrojenia terenu i modernizację układu torów kolejowych na nabrzeżu. Efektem robót będzie zwiększenie dopuszczalnych wartości parametrów eksploatacyjnych (m.in. głębokość kanału portowego przy nabrzeżu do 12 m). Na nabrzeżu węglowym powstanie kilka stanowisk przeładunkowych, a przebudowa obejmie odcinek o długości 540 m.

Efekty dotychczasowych robót

Dobiega końca poprzedni etap inwestycji związanych z pracami w porcie wewnętrznym. Roboty budowlane zostały zakończone, trwają odbiory i końcowe rozliczenia. Prace objęły nabrzeża: Oliwskie, Ziółkowskiego, Obrońców Poczty Polskiej i Mew, Zbożowe, Wisłoujście, Dworzec Drzewny oraz odcinki nabrzeży Wiślanego, Szczecińskiego i BON o łącznej długości około 5 km, a także tor wodny o długości 7 km. Aktualnie w kanale Portowym mogą być obsługiwane jednostki do 250 m długości, szerokości 35 m i zanurzeniu 10,6 m, natomiast w kanale Kaszubskim – statki o długości do 190 m, szerokości 25 m i zanurzeniu 9,35 m.

Przeczytaj także: Nabrzeże Szyprów w Gdańsku zostanie odnowione