• Uszkodzenia progu tworzą zagrożenie dla stabilności stopnia wodnego 
  • Wody Polskie planują uzupełnienie uszkodzeń oraz wymianę okładziny progu
  • Prace mają odbywać się pod okiem przyrodników

Stopień wodny Włocławek oddano do użytku w 1970 r., natomiast próg podpiętrzający zbudowano w 1999 r. Powstał z powodu postępującej erozji dna poniżej stopnia. Wody Polskie przypominają, że erozja wynikała z braku budowy kolejnego, zaplanowanego stopnia podpierającego (obniżanie się poziomu wody dolnej wpływało na pogarszanie się warunków stateczności obiektów piętrzących). W komunikacie czytamy, że obecne uszkodzenia progu podpiętrzającego tworzą zagrożenie dla stabilności stopnia wodnego Włocławek, stąd wymagane są prace remontowe.

Wody Polskie. Zakres remontu progu podpiętrzającego

W planie jest uzupełnienie uszkodzeń oraz wymiana okładziny progu na płyty żelbetowe (ich zastosowanie ma ograniczyć częste naprawy konstrukcji progu i prowadzenie wstrzymań przepływu). Wody Polskie zapewniają, że zaplanowana naprawa jest rozwiązaniem prośrodowiskowym, wpisującym się w potrzeby ochrony obszarów Natura 2000 usytuowanych w biegu Wisły.


W trakcie prac konieczne będą modyfikacje przepływem, ograniczenia i wstrzymania przepływu do 4 godzin dziennie, co będzie prowadzić do opadania zwierciadła wody w strefach przybrzeżnych. Z tego powodu roboty zostaną rozłożone na dłuższy okres, nie będą odbywać się podczas okresów rozrodu ryb oraz lęgów ptaków. Nad pracami mają czuwać przyrodnicy 

Wody Polskie. Zaniechanie naprawy doprowadziłoby do większych szkód 

Wody Polskie planują także budowę nowego urządzenia poprawiającego warunki migracji ryb. W tym zakresie przygotowywany jest przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich zgód administracyjnych. 

Przeczytaj także: Wody Polskie wracają do pomysłu budowy zbiornika na Czarnej Wodzie