Partnerzy portalu

Tor wodny Świnoujście–Szczecin: trzy lata robót czerpalnych

Opublikowano: 25-01-2023 Źródło: Urząd Morski w Szczecinie

Urząd Morski w Szczecinie od koniec 2022 r. ogłosił przetarg na roboty czerpalne na torze wodnym Świnoujście–Szczecin i torach podejściowych do Świnoujścia. Prace będą prowadzone przez trzy lata. W tym roku zakończą się dwie inwestycje.


Rozpoczną się roboty czerpalne na torze wodnym Świnoujście–Szczecin. Fot. Urząd Morski w Szczecinie Rozpoczną się roboty czerpalne na torze wodnym Świnoujście–Szczecin. Fot. Urząd Morski w Szczecinie
  • W 2023 r. zakończą się projekty poprawy infrastruktury w małych portach i przebudowy umocnień brzegowych w Mielnie
  • Koszt planowanych na trzy lata prac czerpalnych oszacowano na 55 mln zł
  • Dojdzie też do modernizacji oznakowania nawigacyjnego w portach Trzebież i Stepnica

Zakończenie przebudowy falochronów i modernizacji narzeży

W II kwartale 2023 r. zakończy się przebudowa falochronów z umocnieniem brzegowym wschodnim w Mrzeżynie, przebudowa dwóch postojowych nabrzeży rybackich i prace czerpalne w Trzebieży, a także modernizacja dwóch nabrzeży rybackich w Lubinie i rozbudowa pomostu rybackiego nr 1 w Niechorzu. Prace są prowadzone w ramach projektu „Poprawa infrastruktury w małych portach Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” dofinansowanego ze środków unijnych. Realizacja zadań rozpoczęła się w 2021 r., a ich koszt łączny to około 45,5 mln zł.


Finał prac związanych z rozbudową systemu umocnień brzegowych w Mielnie

Do końca lutego zaplanowano prace związane z wykonaniem opaski brzegowej, modernizacji istniejącej z gwiazdobloków, systemu ostróg brzegowych i sztucznym zasileniem plaży w Mielnie. Opaski brzegowe pojawiły się też w Kołobrzegu i w Pleśnej. Projekt „Przebudowa wraz z rozbudową systemu umocnień brzegowych w Mielnie” jest realizowany za 54 mln zł od 2021 r. z dofinansowaniem unijnym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Fot. Urząd Morski w Szczecinie Fot. Urząd Morski w Szczecinie

Roboty czerpalne, zasilanie brzegów, skanowanie laserowe

W grudniu 2022 r. ogłoszono przetarg na realizację robót czerpalnych na torze wodnym Świnoujście–Szczecin i torach podejściowych do Świnoujścia przez trzy lata. Planowane prace to część wieloletniego programu „Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019–2028”. Urząd Morski w Szczecinie (UMS) szacuje koszt inwestycji na 55 mln zł. Na 2023 r. zaplanowano także prace konserwacyjne na polach refulacyjnych, prace remontowe oznakowania nawigacyjnego i budowli hydrotechnicznych za mniej więcej 28 mln zł. Inne tegoroczne zadania to m.in. przebudowa dziesięciu ostróg brzegowych w Kołobrzegu, sztuczne zasilanie 600-metrowego odcinka brzegu w Pogorzelicy i na takiej samej długości brzegu w Jarosławcu oraz coroczne skanowanie laserowe morskiej strefy brzegowej w granicach administracyjnych UMS, łącznie na długości 444 km. Te działania będą prowadzone w ramach „Programu Ochrony Brzegów Morskich” i pochłoną 17 mln zł.

Fot. Urząd Morski w Szczecinie Fot. Urząd Morski w Szczecinie

Modernizacja oznakowania nawigacyjnego

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (570 tys. zł) umożliwią przyłączenie oznakowania nawigacyjnego w portach Trzebież i Stepnica do systemu SBMS (ang. Smart Buoy Management System). Będzie to doposażenie w przekaźniki służące sterowanie i przekazywanie danych 10 znaków nawigacyjnych. Na wyspie Chełminek zostanie postawiona dodatkowa stacja bazowa. Ponadto UMS planuje zakup akumulatorów i paneli fotowoltaicznych dla dziewięciu pław na torze wodnym Świnoujście-Szczecin.

Przeczytaj także: Droga wodna Zalew Wiślany–Zatoka Gdańska. Wiosną otwarcie mostu obrotowego

Konferencje Inżynieria

WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE

Sprawdź najbliższe wydarzenia