Partnerzy portalu

Port Szczecin – w czerwcu otwarcie nabrzeża Czeskiego

Opublikowano: 30-05-2023 Źródło: ZMPSiŚ

W porcie szczecińskim trwają budowa nabrzeża Norweskiego i przebudowa nabrzeży Duńskiego oraz Czeskiego. W tym ostatnim zabudowano już 14 z 16 sekcji, co umożliwi oddanie do użytku I etapu inwestycji w czerwcu 2023 r. Prace toczą się na wszystkich frontach.


Przebudowa nabrzeża Czeskiego w Porcie Szczecin. Fot. mat. prasowe Grupy NDI Przebudowa nabrzeża Czeskiego w Porcie Szczecin. Fot. mat. prasowe Grupy NDI

W ramach I etapu przebudowy nabrzeża Czeskiego kończą się prace żelbetowe oraz torowe. Ułożono torowiska kolejowe i poddźwigowe. Po zakończeniu tej części rozpocznie się realizacja kolejnego etapu, a później następnych (całość to cztery etapy). Dojdzie do rozbiórek, robót kafarowych z lądu i wody oraz kolejnych prac żelbetowych.

Fot. mat. prasowe Grupy NDI Fot. mat. prasowe Grupy NDI

Także na nabrzeżu Norweskim prowadzone są prace żelbetowe, pracuje tam ponad 60 osób. W lipcu rozpoczną się roboty torowe. Nabrzeże Duńskie jest niemal gotowe – wykonane w 99%.

Trwa pogłębianie kanału Dębickiego do 12,5 m. W ramach robót czerpalnych wybrano 0,6 mln m3 z około 1,5 mln m3 urobku. Ten jest odkładany na wyspie Ostrów Mieleński. Prowadzone są prace branżowe: teletechniczne, energetyczne oraz wodno-kanalizacyjne. Kanał będzie przedłużeniem toru wodnego zaczynającego się w Świnoujściu.

Fot. mat. prasowe Grupy NDI Fot. mat. prasowe Grupy NDI

Wszystkie prace na nabrzeżach Czeskim i Słowackim podzielone są na cztery etapy. Do kolejnych można przystępować po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie poprzedniego. Wszystko dlatego, że port musi działać przez cały czas.

Inwestycja ma poprawić dostęp do portu w Szczecinie w rejonie kanału Dębickiego, a przebudowa nabrzeży dostosuje je do parametrów umożliwiających obsługę największych statków.

Fot. mat. prasowe Grupy NDI Fot. mat. prasowe Grupy NDI

Projekt o wartości 343,1 mln zł brutto jest współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestorem jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, a wykonawcą spółki z Grupy NDI.

Przeczytaj także: Morskie farmy wiatrowe – budowa terminalu instalacyjnego w Świnoujściu

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!