• W ramach zadania powstanie niemal 2,5 km falochronów
  • Do budowy zostaną zastosowane nowoczesne technologie i materiały
  • Mają zapewnić trwałość i odporność na warunki morskie

Przygotowania do przetargu na falochrony

W ramach przygotowań do realizacji inwestycji opracowano program funkcjonalno-użytkowy i kosztorys inwestorski. Wybrano lokalizację portu zewnętrznego z ujęciem w niej falochronów osłonowych. Wykonano badania geologiczne, a dokumentację geologiczno-inżynierską zatwierdził minister klimatu i środowiska. Wcześniej prowadzono analizy koncepcyjne i dotyczące wpływu na środowisko. Po otrzymaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 15 listopada 2023 r. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i ostatecznie pozwolenia na użytkowanie.


2,5 km nowoczesnych falochronów ochroni port zewnętrzny

W ramach zadania powstanie niemal 2,5 km falochronów. Do ich budowy zostaną wykorzystane nowoczesne technologie i materiały gwarantujące trwałość i odporność na warunki morskie. Budowa portu zewnętrznego zwiększy przepustowość Portu Gdynia, pozwoli na obsługę większej liczby statków, a także wpłynie pozytywnie na efektywność operacyjną i bezpieczeństwo żeglugi.

Budowa portu zewnętrznego stanowi odpowiedź na rosnące wyzwania związane z obsługą coraz większych jednostek morskich oraz zwiększającym się ruchem portowym. Nowe falochrony odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu bezpiecznych warunków żeglugi, chroniąc jednocześnie infrastrukturę portową i umożliwiają wyjście Portu Gdynia na morze – komentuje Jacek Sadaj, prezes ZMPG.

Inne inwestycje dla rozwoju Portu Gdynia

Poza przetargiem na falochrony, ogłoszono też postępowanie mające wyłonić partnera prywatnego, który zrealizuje roboty budowlane i będzie zarządzać pirsem w ramach portu zewnętrznego. Tu termin składania ofert upływa 19 lutego 2024 r. Otwarto też oferty na zaprojektowanie estakady, która połączy ul. Polską z obszarem portowym. Inwestycja ma ułatwić dostęp i zwiększyć efektywność logistyczną obszaru portowego.

Wewnętrzne akweny Portu Gdynia i tor podejściowy są wciąż pogłębiane, by przyjmować statki o większym zanurzeniu. Inne zadania mają wzmocnić możliwości przeładunkowe różnych rodzajów towarów. Trwa rozbudowa terminalu ro-ro i publicznego terminalu promowego, powierzchni składowych i magazynów, a także modernizacja nabrzeży służących do przeładunku zbóż.

Przeczytaj także: Port Szczecin – 70% prac przy nabrzeżach już wykonano