Prace będą prowadzone w korycie Wisły, w Zbiorniku Włocławskim, sztucznym akwenie, który powstał w wyniku spiętrzenia wód na zaporze we Włocławku. Do maja zostanie wydobyte 10 tys. m3 urobku, a docelowo do 1,5 mln m3 materiału dennego.

Dla Płocka takie roboty utrzymaniowe to ważna inwestycja, która zwiększy bezpieczeństwo powodziowe. Udrożnienie koryta Wisły przewidziano w dwóch miejscach:

  • Radziwie/Płock w km 628+700 – 628+900 na obszarze Zbiornika Włocławskiego na terenie miasta Płock,
  • przegroda śryżowa w km 637+350 – 637+600 na obszarze Zbiornika Włocławskiego w pobliżu miejscowości Maszewo.

W każdym z nich w wyniku pogłębiania zostanie usunięte do 5 tys. m3 materiału dennego. Wartość tej części zadania „Przeprowadzenie robót udrożnieniowych w obrębie Zbiornika Włocławskiego w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego" wynosi około 500 tys. zł, wykonawcą jest spółka KASPOL Sebastian Sobótka.

Dalsze plany zakładają prace w jeszcze sześciu lokalizacjach, z których wybranych zostanie od 1 do 1,5 mln m3 urobku. Te przedsięwzięcia pochłoną 20-30 mln zł.

Przeczytaj także: Myślenice. Raba ma przestać zagrażać Zarabiu