• Do końca roku ma być gotowy most przez Wisłę w Sandomierzu
  • Przeprawa o długości 460 m powstaje obok istniejącej
  • Stary obiekt z 1953 r. trzeba było rozebrać ze względu na zły stan techniczny

Pięcioprzęsłowa konstrukcja stalowa

Most nad Wisłą w ciągu DK77 będzie mieć pięć przęseł o stalowej konstrukcji skrzynkowej zespolonej. Elementy są produkowane i częściowo zespalane w fabryce lub po przetransportowaniu na plac budowy, a także po posadowieniu na podporach. Do montażu zastosowano dwie metody. Pierwsza, tradycyjna, wykorzystuje dźwig o maksymalnym udźwigu 250 ton. Jest wykorzystywana na filarach zalewowych. Już zespolono konstrukcję o łącznej masie 650 ton. Na placu budowy przy lewym brzegu rzeki przygotowywane są kolejne elementy o sumarycznej masie 110 ton.


Druga metoda to nasuwanie przęseł na podpory nurtowe. Te prace rozpoczną się wiosną 2024 r. Mimo przerwy zimowej prowadzone są roboty, na które pozwala pogoda. Ważny jest też stan wody na Wiśle – podczas ostrzegawczego trzeba było zaprzestać prac i ewakuować część sprzętu budowlanego.

Montaż mostu do połowy 2024 r.

Montaż mostu przez Wisłę w Sandomierzu rozpoczął się w listopadzie 2023 r. Na początku zamontowano za pomocą dźwigu dwa liczące po 40 ton elementy stanowiące tzw. segment startowy.

Realizację zadania rozpoczęto w 2021 r. w formule projektuj i buduj. W czerwcu 2023 r. zakończono rozbiórkę dawnej kratownicowej przeprawy z 1953 r. Wszystkie zdemontowane materiały ważyły 2,5 tys. ton. Później wzmocniono fundamenty czterech istniejących podpór – nadbudowano oczepy, by dostosować je do nowego obiektu. Rozpoczęto przebudowę przyczółków i produkcję stalowych elementów przęseł. Montaż konstrukcji potrwa do połowy 2024 r.

Dalsze roboty do końca roku

Dalsze prace obejmują wykonanie m.in. płyty nośnej, izolacji, kap chodnikowych, nawierzchni, oświetlenia, instalacji i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do końca 2024 r. wszystko ma być gotowe. W 2025 r. most nad Wisłą zostanie włączony do nowego układu komunikacyjnego miasta i istniejącej DK77, a docelowo do planowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 723.

Kierowcy będą wtedy jeździć dwoma równoległymi mostami. Nowa przeprawa o długości 460 m będzie wizualnie zbliżona do istniejącej, oddanej do użytku w 2011 r. Stary obiekt zamknięto w 2013 r. ze względu na zły stan techniczny.

Przeczytaj także: Małopolska. Kluczowe miesiące budowy mostu