Prace rozpoczną się od rozbiórki korpusu drogowego, a potem dojdzie do jego odbudowy po uprzednim wzmocnieniu. Powstanie strefa przejściowa nasypu, dobudowany do niego będzie kolejny. W podstawie znajdzie się materac geosyntetyczny z geosiatek, kruszywo zabezpieczy przed podsiąkaniem kapilarnym wody z podłoża. Zostanie odtworzona nawierzchnia odcinka drogi ekspresowej S1.

Do uszkodzenia doszło na początku lutego 2024 r. w wyniku opadów deszczu i intensywnych roztopów. Nasiąknięty grunt i korpus drogi ekspresowej S1 doprowadziły do utraty stateczności i osunięcia muru oporowego z koszy siatkowo-kamiennych i krawędzi jezdni. Miejsce tymczasowo zabezpieczono przed dalszym namakaniem.

Wykonawcą naprawy jest firma Usługi Transportowo Drogowo Mostowe Jan Opitek z Chełma Śląskiego. Wartość robót przekracza 17,7 mln zł.

Przeczytaj także: Tunel tramwaju do Mistrzejowic. Budowa trwa dzień i noc