• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

Niezwykłe znaleziska na budowie drogi S1 [zdjęcia]

Opublikowano: 23-04-2024 Źródło: GDDKiA

W Jawiszowicach (woj. małopolskie), podczas prac archeologicznych w ramach budowy odcinka Oświęcim–Dankowice drogi ekspresowej S1, natknięto się na ślady osadnictwa sprzed tysięcy lat.


Badania archeologiczne w ramach budowy drogi ekspresowej S1. Fot. GDDKiA Badania archeologiczne w ramach budowy drogi ekspresowej S1. Fot. GDDKiA
  • Droga ekspresowa S1 będzie mieć 15,2 km
  • W związku z badania archeologicznymi wydłużono czas realizacji
  • Powstaną trzy węzły oraz 18 obiektów inżynieryjnych

Badania archeologiczne prowadzono na dwóch stanowiskach. Na jednym odkryto pozostałości po tzw. kulturze łużyckiej (epoka brązu i wczesna żelaza; lata 1100–400 p.n.e.), na drugim kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu; lata 2300–1800 p.n.e.).

Fot. GDDKiA Fot. GDDKiA

Pierwsze ze stanowisk archeologicznych obejmuje piaszczystą wydmę Wisły. Przebadano obszar o powierzchni 30 arów, odkrywając osiem zagłębionych obiektów. Sześć to jamy zasobowe (pełniły funkcję piwniczek), a dwa tzw. jamy posłupowe (pozostałości po drewnianych słupach konstrukcji naziemnej). Znaleziono też fragmenty glinianych naczyń. GDDKiA informuje, że wykonywana planigrafia pozwoliła na odkrycie 12 krzemieni i 34 fragmentów ceramiki.

Drugie stanowisko znajduje się kilkaset metrów dalej. W tym przypadku zarejestrowano sześć obiektów archeologicznych, z czego trzy to jamy posłupowe, dwa – piwniczki, a jeden określono jako rów. W jednym z nich natrafiono na trzy zabytki wykonane z krzemienia oraz 24 fragmenty ceramiki. GDDKiA podkreśliła w komunikacie odkrycie grotu strzały z krzemienia jurajskiego. W obrębie stanowiska natrafiono także na 34 zabytki krzemienie i trzy fragmenty ceramiki.

Fot. GDDKiA Fot. GDDKiA

Oba stanowisko zostały odkryte podczas nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi w ramach budowy drogi ekspresowej S1. W związku z potrzebą przeprowadzenia badań wykonawca został zobowiązany do wstrzymania prac w tym rejonie. Uznano za zasadne przedłużenie czasu na ukończenie inwestycji o 223 dni kalendarzowe. Odcinek ma być gotowy 5 czerwca 2025 r. Wykonawca otrzyma także dodatkową płatność, której wysokość nie została jeszcze ustalona. Koszt badań archeologicznych GDDKiA szacuje na około 130 tys. zł.

Droga ekspresowa S1. Zobacz zdjęcia cennych znalezisk:

Fot. GDDKiA Fot. GDDKiA

Fot. GDDKiA Fot. GDDKiA

Fot. GDDKiA Fot. GDDKiA

Fot. GDDKiA Fot. GDDKiA

Droga ekspresowa S1

Zaawansowanie budowy drogi ekspresowej S1 Oświęcim–Dankowice wynosi 57%. Fragment będzie mieć 15,2 km. Powstaną trzy węzły (Oświęcim, Wola i Brzeszcze), a także 18 obiektów inżynieryjnych.

Zobacz także: Droga S1 – jak postępuje budowa tuneli na obejściu Węgierskiej Górki?

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!