• W wyniku ulewnych deszczów wody Srebrnego Potoku wiele razy sprawiały kłopoty
  • Inwestycja w Elblągu ma już projekty budowlany i wykonawczy
  • W przetargu kryterium ceny będzie mieć wagę 60%

Zamówienie obejmuje budowę zbiornika dwudzielnego przeciwpowodziowego i przeciwrumowiskowego Obszar o powierzchni 4 ha, na którym planowany jest obiekt retencyjny, w minionym roku został przygotowany pod kątem tego zamówienia. Przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów, a linię energetyczną przeniesiono pod ziemię.

Elbląg. Na czym polega całe zadanie?

W ramach budowy zbiornika zaplanowano wykonanie wykopu pod czaszę, zapory ziemnej czołowej i przesłony przeciwfiltracyjnej z grodzic stalowych z żelbetowym oczepem. W korpusie zapory przewidziano żelbetowy jaz z przelewem stałym i przepławką dla ryb. Upust denny będzie zamykany zastawką naścienną w korpusie zapory czołowej, u podnóża której zamontowany zostanie drenaż odwadniający.

Zadanie polega także na wykonaniu zapory przeciwrumowiskowej (z grodzic stalowych z żelbetowym oczepem), a w niej zastawki zamykającej budowlę upustową. Dwie części zbiornika będą połączone kanałem, a wszystkie brzegi umocnione. Powstaną także dojazdy do obiektu i drogi eksploatacyjne. Zamówienie obejmuje również regulację Srebrnego Potoku w km 0+000-12+167 (do niecki wypadowej jazu).

Zbiornik powstanie na terenie Elbląga, w dolinie Srebrnego Potoku, w pobliżu ulic Marymonckiej i Sybiraków. Opracowano już projekty budowlany i wykonawczy. Roboty mają zostać przeprowadzone do 16 miesięcy od podpisania umowy. W ramach oceny złożonych oferty kryterium ceny będzie mieć wagę 60%. Pozostałe 40% to okres gwarancji i rękojmi. Pierwotnie Wody Polskie czekały na propozycje do 28 marca 2024 r., ale termin został przesunięty najpierw na 5, potem 19 kwietnia, następnie na 10, później 31 maja, a następnie na 14 czerwca.

W minionych latach w wyniku ulewnych deszczów wody Srebrnego Potoku wiele razy sprawiały kłopoty. Zniszczyły m.in. szlak turystyczny w parku Bażantarnia, zerwany został Mostek Elewów, zalane było centrum Elbląga. Budowa zbiornika to jeden z etapów kompleksowej regulacji potoku.

Przeczytaj także: Elektrownia jądrowa. Wielkie elementy dotrą na budowę morzem