Kontrakt obejmuje bezwykopową renowację przewodów kanalizacyjnych o łącznej długości ponad 9,2 km w różnych częściach miasta. Na liście znajdują się odcinki położone w dzielnicach Mokotów, Żoliborz, Ursynów, Praga Południe, Praga Północ, Bemowo, Śródmieście, Targówek, Wola, Wilanów, Wawer oraz Włochy. Wszystkie przejdą renowację przy użyciu technologii CIPP (ang. Cured in Place Pipe, rura utwardzana na miejscu), z zastosowaniem rękawów nasączonych żywicami poliestrowymi. Zgodnie z wymaganiami zamawiającego, minimalna grubość wykładziny ścianek kanałów wyniesie 4 mm (dla kanałów o średnicy poniżej 300 mm) lub 6 mm (dla kanałów o średnicy równej bądź większej 300 mm). Rękawy na potrzeby tej realizacji zostaną wyprodukowane w fabryce firmy POliner sp. z o.o. sp. k. w Różyńcu.

Różne długości odcinków i różne średnice

Na całkowitą długość kanalizacji przeznaczonej do renowacji składają się odcinki o zróżnicowanej wielkości w zakresie średnic od 200 do 915 mm. W zdecydowanej większości sieć przeznaczona do renowacji wybudowana została z kamionki. Budulec kilku odcinków stanowi też żeliwo oraz beton.Warto podkreślić, że różny jest także wiek poszczególnych odcinków. Najstarsze fragmenty są eksploatowane od początku XX w. (1900 r., 1904 r.). Z kolei najmłodsze z nich były oddawane do użytku nawet 100 lat później. Najgłębiej posadowione znajdują się na głębokości około 7-7,5 m. Większość to część kanalizacji sanitarnej oraz ogólnospławnej, nieliczne z nich to fragmenty kanalizacji deszczowej.W planie jest też renowacja kinet w studniach skrajnych oraz pośrednich. Zgodnie z wymaganiami zamawiającego, studnie pośrednie technologicznie zostaną wyłożone tą samą wykładziną, która wykorzystana zostanie do renowacji sieci. Natomiast w pozostałych przypadkach będzie to renowacja z zastosowaniem chemii budowlanej. Konieczne będzie też doszczelnienie przyłączy kanalizacyjnych poprzez zamontowanie kształtek kapeluszowych.

Dlaczego renowacja?

Celem realizacji zadania jest przede wszystkim polepszenie właściwości technicznych, poprawienie hydraulicznych warunków przepływu, zmniejszenie oporów oraz podniesienie sprawności kanałów. Skutkiem tego ma być zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności pracy systemu odbioru oraz przesyłu ścieków przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacyjnych.

Etapy prac

Pierwszym etapem renowacji każdego odcinka kanalizacji będzie dokładne oczyszczenie istniejących kanałów. Następnie możliwe będzie rozpoczęcie wykładania kanału rękawem.Warto dodać, że wszystkie prace będą prowadzone w czasie bieżącej eksploatacji sieci kanalizacyjnej, w związku z tym wykonawca musi zadbać o ciągłość przepływu ścieków. W wielu przypadkach trzeba zaplanować  i wykonać montaż tymczasowego systemu pompowo-tłocznego do transportu ścieków na czas prowadzanych robót.

Na temat renowacji sieci przy użyciu technologii CIPP będą rozmawiać eksperci podczas I Konferencji CIPP Technology Days. ZOBACZ >>>