• Inwestycja ma podnieść bezpieczeństwo techniczne i ekologiczne tłoczenia ropy
  • PERN uważa technologię HDD za jedną z najlepszych do zabudowy rur
  • Korzystał w niej w przeszłości przy przekroczeniach m.in. Bugu i Wisły

Oferenci muszą zapoznać się z koncepcją techniczną dotyczącą przełożenia istniejących rurociągów ropy naftowej I i II nitki (DN600 i DN800) na przejściu przez rzekę Narew z przeprawy mostowej na rurociągi wykonane metodą HDD ze stycznia 2018 r., a także z dokumentacjami geologiczno-inżynierską – III nitka w km 71+39 ÷93+05 oraz powykonawczą z wykonania przejścia HDD III nitką na rzece Narew z kwietnia 2016 r.

Poprawa bezpieczeństwa tłoczenia ropy naftowej

Zadanie obejmuje wykonanie wszelkich prac oraz sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie z koncepcją techniczną, a także pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją i robotami budowlanymi.


Inwestycja ma podnieść bezpieczeństwo techniczne i ekologiczne tłoczenia ropy naftowej na odcinku wschodnim. Cel ma być osiągnięty w wyniku przełożenia rurociągów ropy pierwszej i drugiej nitki na przejściu przez rzekę Narew z przeprawy mostowej na rurociągi wykonane metodą HDD. Zostaną zdemontowane wyłączone z użytkowania odcinki rurociągu magistrali naftowej od stacji zasuw w gminie Wieliszew do stacji zasuw w gminie Pomiechówek.

HDD stosowane kolejny raz

PERN w przeszłości stosował metodę HDD podczas budowy trzeciej nitki odcinka wschodniego rurociągu ropy naftowej, łączącego bazę zbiornikową w Adamowie przy granicy z Białorusią z bazą surowcową pod Płockiem. Prace prowadzono pod rzekami Bug, Liwiec, Wkra i Słupianka. W 2020 r. wykorzystano ją do przekroczenia Wisły w Płocku podczas wykonywania magistrali paliwowej.

Spółka podkreśla, że technologia HDD jest jedną z najskuteczniejszych metod zabudowy rur w niemal każdych warunkach gruntowych. Dodatkowo ogranicza ona ingerencję w środowisko naturalne – przewierty przechodzą głęboko pod przeszkodami terenowymi, jak rzeki, kanały, wały przeciwpowodziowe i obszary chronione.

Oferty w ramach tego postępowania można składać do 27 maja.

Przeczytaj także: Kolejna bezwykopowa budowa kolektora w Warszawie