Program inwestycyjny Watercare to szereg przedsięwzięć mających ograniczyć wpływ ścieków na środowisko i przygotować infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną na przyszłość ze względu na rosnącą populację.

Aktualnie trwają przygotowania do bezwykopowej budowy rurociągu kanalizacyjnego Warkworth–Snells o długości 5 km. Obiekt będzie znajdował się na północ od Auckland. Prace ziemne mają potrwać sześć miesięcy, a wykonywanie przewiertów rozpocznie się w marcu 2023 r.

HDD i mikrotunelowanie

Zaplanowano użycie metod horyzontalnych przewiertów kierunkowych HDD i mikrotunelowania. Uznano, że zastosowanie takich rozwiązań umożliwi wykonanie zadania w gruntach miękkich i twardych, a jednocześnie przyspieszy prace. Kolektor ściekowy połączy stację pomp Lucy Moore Memorial Park w Warkworth z oczyszczalnią ścieków Snells-Algies. Obiekt będzie zbudowany z 423 odcinków rur stalowych o masie około 6,85 tony każda.

Inwestycja ma poprawić stan infrastruktury wod-kan, a także zabezpieczyć przyszłe użytkowanie sieci kanalizacyjnej. Przewiduje się, że w okolicznym obszarze populacja wzrośnie do 28 tys. osób do 2050 r.

Przedsięwzięcie pozwoli tez oczyścić Mahurangi poprzez eliminację spływu ścieków do rzeki z oczyszczalni ścieków Warkworth – podsumował Dirk DuPlessis, kierownik projektu.

Prace bezwykopowe mają się zakończyć na początku 2025 r.

Przeczytaj także: Kanada: metody bezwykopowe na budowie 62-kilometrowego rurociągu