• Odnowiony ma zostać długi na 311 m rurociąg biegnący pod Wisłą
 • Konsultacje powinny pomóc m.in. w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia
 • Potencjalni wykonawcy przedstawią też wariantowe rozwiązania technologiczne

Warszawa. Co to jest Gruba Kaśka?

Stoi w nurcie Wisły, to, jak twierdzą Wodociągi Warszawskie, największa studnia infiltracyjna w Europie. Jest elementem stacji uzdatniania Praga. Ma ponad 49 m wysokości, prawie 44 m obwodu, a połączenie z terenem stacji zapewnia długi na 311 m tunel. To właśnie infrastruktura znajdująca się w biegnącym pod Wisłą obiekcie ma zostać odnowiona.


Spółka poinformowała, że liczy na doradztwo, konsultacje i udzielenie informacji przez firmy posiadające odpowiednie doświadczenie i potencjał. W ramach konsultacji poruszone mają zostać zagadnienia dotyczące m.in.:

 • wariantowych rozwiązań technologicznych
 • identyfikacji zagrożeń występujących przy stosowaniu danych technik
 • wskazania optymalnych materiałów do zastosowania
 • określenia potencjalnej trwałości odnowionej bezwykopowo infrastruktury.

Potencjalni wykonawcy wstępnie oszacują też czas prac projektowych i renowacyjnych, określą długość gwarancji dla danych metod i materiałów. Udział w konsultacjach mogą brać firmy, które w okresie ostatnich pięciu lat, a jeśli czas prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie, wykonały co najmniej:

 • dwie dokumentacje projektowo-kosztorysowe na potrzeby bezwykopowej renowacji rurociągów o długości minimum 300 m
 • dwie roboty polegające na bezwykopowej renowacji sieci wodociągowej o długości minimum 300 m (potwierdzone protokołem odbioru końcowego).

Konsultacje powinny pomóc w przygotowaniu opisu przedmiotu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także określeniu warunków umowy.

Warszawa. Gruba Kaśka – kalendarium

 • 1950 r. – koncepcja budowy ujęcia poddennego w Wiśle
 • 1953 r.  rozpoczęcie budowy studni w nurcie Wisły, zagłębionej 31 m w dnie (w odległości 50 m od prawego brzegu)
 • 1960 r.  – rozpoczęcie budowy tunelu łączącego studnię z prawym brzegiem Wisły.
 • 1964 – oddanie Grubej Kaśki do użytku.

Przeczytaj także: Warszawa. II linia metra – nowe odkrycie archeologiczne [ZDJĘCIA]