15 kwietnia b.r. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał umowę z wykonawcą - konsorcjum firm, którego liderem jest SANDO BUDOWNICTWO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - na realizację inwestycji. Inwestycja będzie kosztować 80 mln zł, z czego 85% to środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Rozbiórka starego i budowa nowego mostu  potrwa do października 2010 r.

Obiekt zostanie przystosowany dla ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego. Długość nowego mostu wyniesie prawie 400 m, szerokość 14,5 m. Wraz z budowa mostu powstanie 2 km dróg dojazdowych. Po prawej stronie drogi zostanie wykonany ciąg pieszo-rowerowy.
Obiekt powstanie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrołęka – Sokołów Podlaski w ramach budowy nowego odcinka drogi Małkinia – Kosów Lacki.