26 września br. zakończyły się prace związane z wykonaniem głównego korpusu mostu Hongkong-Makau-Zhuhai Bridge (HKZMB). Inwestycja jest częścią projektu realizowanego w celu połączenia wyspy Zhuhai oraz Lantau Island. Obejmuje on m.in. budowę mostu, podwodnego tunelu oraz wiaduktu.

Zakres projektu

Całkowita długość mostu, który w centralnej części będzie przechodził w tunel, to około 35,6 km, z czego 6 km znajdzie się na terytorium Hongkongu i 29,6 km na terytorium Guangdong. Podwodny tunel drogowy, który powstanie w ramach realizacji przedsięwzięcia, będzie miał 6,7 km długości. Dodatkowo zadanie obejmuje budowę wiaduktu. Jego długość wyniesie około 9 km.

Realizowana trasa będzie składać się sześciu pasów ruchu (po trzy w każdym kierunku). 

Dodatkowo w ramach połączenia nowej przeprawy z istniejącą siecią dróg, w Hongkongu zrealizowany 12 km odcinek drogi szybkiego ruchu. 

Zobacz wizualizacje mostu