Koncepcja dotyczy modernizacji dróg Zagłębia Miedziowego. Most w Ciechanowie będzie łączył województwo dolnośląskie z Wielkopolską, przez Górę i Leszno. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei wystosowała wniosek, na mocy którego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego: „Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku Radoszyce - Ciechanów, od km 0+000 do km 1+695”. Decyzja rozpocznie realizację nowej inwestycji mostowej na terenie Dolnego Śląska.

Marszałek Marek Łapiński wprowadził w życie plan radykalnego przyspieszenia budowy dróg i mostów w województwie dolnośląskim. Podstawowym elementem koncepcji „Zielonego Światła” dla budowy dolnośląskich dróg jest nowy Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI), który przyjęto 30 października. Dzięki przyjęciu koncepcji marszałka Łapińskiego ruszy także budowa Wschodniej Obwodnicy Wrocławia i innych ważnych inwestycji drogowych na Dolnym Śląsku.