Zgodnie z umową GTC zobowiązało się do przejęcia projektu technicznego dla II etapu oraz dokonania w nim niezbędnych modyfikacji. Jedną z nich jest zmiana projektu technicznego dotyczącego mostu na Wiśle pod Grudziądzem.
Wpisana do decyzji środowiskowej konstrukcja pylonowa zostanie zastąpiona mostem wieloprzęsłowym, wspartym na betonach i/lub stalowych filarach. Z pierwotnego planu budowy mostu pylonowego zrezygnowano przede wszystkim po uwzględnieniu postulatów środowisk ekologicznych oraz argumentów ekonomicznych.

GTC przygotowuje obecnie raport do ponownej oceny oddziaływania na środowisko wynikający ze zmiany projektu technicznego dotyczącego mostu pod Grudziądzem. Raport będzie zawierać ponowne porównanie obu konstrukcji mostu pod względem przyrodniczym oraz środowiskowym. Na podstawie przedłożonego materiału oraz szczegółowej analizy wariantów technicznych będzie możliwa zmiana konstrukcji mostu przez Wisłę z mostu pylonowego na most płaski (MA91) oraz zmiana pozwolenia na budowę w tym zakresie. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Raport oddziaływania na środowisko zostanie złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wraz z formalnym wnioskiem o zmianę pozwolenia na budowę. Budowa zostanie ukończona zgodnie z kontraktem w 2011 roku. Zmiany projektowe zostały uwzględnione w harmonogramie projektowania i budowy autostrady.