W seminarium udział wzięło ponad 40 specjalistów z branży wodno- drogowej, co świadczy o dużym zainteresowaniu poruszaną problematyką. Wśród uczestników spotkania znaleźli się przedstawiciele inwestorów, projektantów, wykonawców oraz administracji.
W trakcie seminarium poruszane były zagadnienia związane z nowoczesną technologią CC-GRP firmy HOBAS, wykorzystywaną m.in. do budowy przepustów podatnych z wykorzystaniem ich współpracy z gruntem oraz zagadnienia dotyczące stanu prawnego, budowy i projektowania tego typu konstrukcji w infrastrukturze komunikacyjnej. Zaprezentowano również Katalog Przepustów i Przejść dla zwierząt, który jest jednym z najnowszych opracowań w tej tematyce. Ponad to zaprezentowano najnowsze Specyfikacje Techniczne dla Drogowych Przepustów z Materiałów Kompozytowych Wykonywanych Metodą Wykopu Otwartego.
Seminarium zakończyła dyskusja uczestników na temat projektowania i  budowy przepustów oraz przejść dla zwierząt, w trakcie której wyjaśniono oraz ujednolicono wiele pojawiających się wątpliwości na temat tej nowoczesnej technologii.
Kolejne planowane spotkanie z tego cyklu odbędzie się w województwie podkarpackim (Rzeszów) w dniu 03.06.2009r. oraz w województwie podlaskim (Białystok) w dniu 01.07.2009r.