Umowa ws. realizacji inwestycji została podpisana w październiku 2011 r. Brzeg Dolny i miejscowość Głoska w gminie Miękinia na Dolnym Śląsku zostały połączone mostem spinającym brzegi Odry. Przeprawa o długości 565 m wraz mostem na rzece Jeziorce i drogami dojazdowymi powstała kosztem około 138 mln zł.

Nowy most nad Odrą

Nadodrzańska przeprawa o długości ponad 0,5 km ma ponad 15 m szerokości. Zaprojektowano ją jako obiekt betonowy, sześcioprzęsłowy, budowany w części nurtowej metodą nawisową. Najdłuższe przęsło ma 120 m długości. Dla ruchu kołowego dostępne są dwie jezdnie o szerokości 3,5 m, a do dyspozycji pieszych i rowerzystów chodniki i ścieżki rowerowe. Budowa tak długiego mostu w tej lokalizacji była konieczna ze względu na to, że przebiega on nad terenami zalewowymi. Przyjęte założenia gwarantują przejezdność tą trasą nawet w okresie, kiedy woda rozleje się po okolicznych terenach.

Po obu stronach Odry powstały drogi o długości łącznej wynoszącej ponad 6 km – ponad 3 km dróg po stronie Miękini i 3 km po stronie Brzegu Dolnego. W ramach tej samej inwestycji przez rzekę Jeziorkę przerzucono most trzyprzęsłowy betonowy o szerokości prawie 15,5 m i długości około 100 m. Podobnie jak na obiekcie głównym, są na nim wydzielone dwie jezdnie o szerokości 3,5 m oraz ciąg pieszo-rowerowy.