Z przeprowadzonych przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie (ZDM) badań wynika, że w 2018 r. średnie dobowe natężenie na warszawskich mostach wyniosło 652 817 pojazdów. To oznacza wzrost o około 17 tys. pojazdów w stosunku do 2017 r. i o około 33 tys. w stosunku do 2016 r.

Najwięcej pojazdów, 201 363 na dobę, przejeżdża Mostem gen. Stefana Grota-Roweckiego. W minionym roku ruch na tej przeprawie dobowo wzrósł o 11 344 pojazdów.


Drugim pod względem popularności mostem w Warszawie jest Most Łazienkowski z dobowym ruchem na poziomie 124 592 pojazdów (122 402 w 2017 r.), a trzecim – Most Siekierkowski (105 665 pojazdów w 2018 r. oraz 107 337 w 2017 r.).

Pozostałymi mostami przez Wisłę w Warszawie w minionym roku przejechało pojazdów: Skłodowskiej-Curie – 65 877 (62 484 w 2017 r.), Poniatowskiego – 54 182 (55 254), Gdańskim – 50 913 (50 610), Śląsko-Dąbrowskim – 26 807 (25 790) i Świętokrzyskim – 23 418 (21 727).

Przeczytaj także: Mosty przez Wisłę w Krakowie