W przetargu na budowę mostu nad Dunajcem wpłynęło osiem ofert. Za najkorzystniejszą uznano propozycję polsko-węgierskiego konsorcjum Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Banimex sp. z o.o. z Będzina oraz Hódmezővásárhelyi Útépitő Korlátolt Felelősségű. Wybierając tę ofertę, zamawiający kierował się w 60% zaproponowaną ceną, w 40% kryteriami pozacenowymi, m.in. terminem realizacji, doświadczeniem kadry kierowniczej, minimalizacją utrudnień dla kierowców oraz równością podłużną nawierzchni.

Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) wniosła firma Intercor z Zawiercia. KIO uwzględniła wniosek i nakazała nie tylko unieważnienie wyboru GDDKiA, ale też odtajnienie informacji dotyczących technologii wykonania obiektu mostowego, których konsorcjum nie podało powołując się na tajemnicę przedsiębiorstwa.

Po ponownej analizie ofert GDDKiA podtrzymała swój wybór. Pozostali oferenci mają teraz 10 dni na ewentualne odwołanie się od tej decyzji.

Most w Kurowie ma mieć 602 m długości i 17,18 m szerokości. Jego pylony wznosić się będą na wysokość około 33,5 m p.p.t. Obiekt zaprojektowano zgodnie z parametrami technicznymi wymaganymi dla drogi klasy GP. Do dyspozycji kierowców będzie po jednym pasie ruchu w każdym kierunku; w przyszłości możliwa będzie dobudowa drugiej jezdni z dodatkowym mostem. W ramach zadania zmieniony zostanie też przebieg drogi krajowej nr 75 w Tęgoborzu (do skrzyżowania w Kurowie) – na 2-kilometrowym odcinku.

Istniejący most w Kurowie powstał w 1943 r. Ma 407,6 m długości i jest wyjątkowo wąski: szerokość jezdni to 6 m, przeprawy – 7,5 m. Obiekt nad Dunajcem jest w złym stanie technicznym, dlatego zdecydowano się na budowę nowego mostu.

Przeczytaj także: Most heleński w Nowym Sączu otwarty