Jak informuje resort infrastruktury, w wytycznych zawarto m.in. katalogi typowych rozwiązań, a także zasady i przykłady ich stosowania oraz projektowania. Mają one pozwolić na optymalizację kosztów na każdym etapie inwestycji i jednocześnie umożliwić zachowanie najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa. Celem było stworzenie takiego systemu wymagań technicznych, który zbliżyłby wytyczne do norm nieobligatoryjnych, prezentując aktualną i rzetelną wiedzę, będąc bardziej elastyczne, dostosowane do potrzeb uczestników ruchu drogowego i dające gwarancję spełnienia ramowych wymagań funkcjonalno-technicznych określonych prawem.

Wymagania obligatoryjne określone będą w formie przepisów techniczno-budowlanych, natomiast wymagania fakultatywne przyjmą postać wzorców i standardów, rekomendowanych przez ministra właściwego ds. transportu – precyzuje resort.

Geneza powstania nowych wytycznych wiąże się ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych (wrzesień 2022 r.).

Projekty wzorców i standardów powstały w ramach konsorcjum, do którego należały uczelnie oraz jednostki projektowo-badawcze. W zespole autorskim znaleźli się wybitni specjaliści: prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk (Politechnika Wrocławska), dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PL (Politechnika Lubelska), dr hab. inż. Apoloniusz Kodura (Politechnika Warszawska), dr hab. inż. Marek Mistewicz, prof. IBDiM, dr hab. inż. Marek Salamak, prof. PŚ (Politechnika Śląska) oraz prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski (Uniwersytet Zielonogórski). Koordynatorem prac był dr hab. inż. Janusz Rymsza, prof. IBDiM, a recenzentem prac prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak (Politechnika Krakowska).

14 wytycznych projektowania, realizacji i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich (WR-M) oraz jedno opracowanie dotyczące technologii BIM (BIM-M) dostępne są m.in. tutaj.

W resorcie trwają jednocześnie prace związane z opracowaniem wzorców i standardów w części drogowej. Z niektórych można już korzystać – to m.in. wytyczne dotyczące projektowania przejść dla pieszych, oświetlenia ich oraz poszerzania jezdni dróg.

Przeczytaj także: GDDKiA zaktualizowała wzorcowe warunki kontraktu