Partnerzy portalu

Trwałość mostów stalowych – książka prof. Adama Wysokowskiego na rynku

Opublikowano: 27-10-2022 Źródło: PWN

W księgarniach Wydawnictwa Naukowego PWN jest już dostępna książka Trwałość mostów stalowych. Jej autorem jest prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski, kierownik Zakładu Dróg, Mostów i Kolei Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego i ekspert Unii Europejskiej w Programie Horizon Europa na lata 2021–2027.


Prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski. Fot. archiwum prywatne Prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski. Fot. archiwum prywatne

Autor szczegółowo opisuje zagadnienia dotyczące trwałości obiektów mostowych, ich stanu technicznym w Polsce, czynników wpływających na tę trwałość, a także oceny i miary tego stanu w ujęciu teoretycznym oraz praktycznym. Przedstawia zjawiska zmęczenia i korozji w mostach stalowych, wpływ korozji na nośność zmęczeniową w tych obiektach. Prezentuje własne i światowe metody uwzględniania trwałości w projektowaniu, a także działania zapewniające odpowiednią trwałość. Informuje o systemach zarządzania obiektami mostowymi drogowymi i kolejowymi, w tym System Gospodarki Mostowej i zarządzania mostami kolejowymi SMOK.

Fot. PWN Fot. PWN

Budowa obiektów mostowych, w tym stalowych wymaga dużych nakładów sił i środków. Taki majątek wymaga utrzymania, remontów, renowacji i wzmacniania konstrukcji, by zapewnić ich wieloletnie użytkowanie. Tematyka obejmuje szerokie spectrum wiedzy ze ściśle powiązanych wielu dziedzin. Książka jest przeznaczona dla projektantów i wykonawców stalowych obiektów mostowych, a także jednostek zarządzających mostami i zajmujących się ich utrzymaniem. Jest to też cenna pozycja dla studentów inżynierii lądowej i transportu.

Druk: 2022

Autor: Adam Wysokowski

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Liczba stron: 684

Konferencje Inżynieria

WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE

Sprawdź najbliższe wydarzenia