Zanim przystąpiono do remontu, zagrożenie dla zabytkowej konstrukcji stanowiły nierówności nawierzchni, które, jak informowano, powodowały „skakanie” pojazdów. Prace rozpoczęto w połowie lipca. Za wykonawcami półmetek robót. 

Do tej pory na pierwszej połowie mostu zakończono:

  • prace rozbiórkowe,
  • naprawę płyty pomostowej,
  • układanie izolacji przeciwwodnej oraz warstwy jezdni z asfaltu twardolanego.

Obecnie ruch odbywa się po jednej połowie mostu, a prace trwają na drugiej. 

W komunikacie czytamy, że wymiana nawierzchni, wzmocnienie specjalnymi siatkami oraz wymiana izolacji przeciwwodnej przyczynią się do utrzymania zabytkowego obiektu w odpowiedniej kondycji. 

Most Marszowicki  znajduje się w zachodniej części Wrocławia. Powyżej mostu funkcjonuje stopień wodny Marszowice z małą elektrownią wodną.

Remont mostu we Wrocławiu – zakres zadania

  • opracowanie projektu organizacji ruchu
  • rozbiórka nawierzchni na obiekcie wraz z izolacją przeciwwodną płyty pomostowej
  • wykonanie nowej izolacji płyty pomostu
  • wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego
  • ułożenie siatek geokompozytowych, wzmacniających nawierzchnię
  • wykonaniu bitumicznej warstwy ścieralnej.

Przeczytaj także. Wrocław: dwa mosty prawie gotowe. Trwają próby