Szczegóły techniczne nowej przeprawy poznamy po opracowaniu dokumentacji. Wiadomo, że przeciąć rzekę ma na wysokości Szosy Okrężnej. Zachodnia trasa będzie mieć jedną jezdnię oraz 4,5 km długości, z czego 1,5 km to długość mostu z wiaduktami. Powstaną dwa węzły, które połączą nową infrastrukturę z drogami krajowymi nr 80, 10 i 15.

Droga pobiegnie przez obszary Natura 2000, a także tereny zalewowe. Do zadania wykonawcy należy przygotowanie:

  • prognoz oraz analiz ruchu
  • studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ)
  • studium wykonalności
  • materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem.

Zakłada się, że analiza ruchu gotowa będzie jeszcze w grudniu 2023 r. STEŚ powinno zostać opracowane do lipca 2024 r. Luty 2025 r. to termin zakończenia prac nad studium wykonalności. Materiały do decyzji środowiskowej mają być gotowe w lipcu 2025 r.


Potem zasadniczy etap inwestycji ma być prowadzony w systemie projektuj i buduj. Decyzja, nad którą pracowaliśmy wcześniej w Miejskim Zarządzie Dróg, dotyczyła tego, jaki dokument należy uzyskać, aby móc później spokojnie przygotowywać ewentualną realizację. Tym najlepszym rozwiązaniem, sprawdzonym w ostatnim czasie w sąsiedztwie Torunia, na przykładzie budowy drogi ekspresowej łączącej Toruń z Bydgoszczą, to jest studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe. Ono jest dokumentem przesądzającym o wszystkich uwarunkowaniach związanych z inwestycją, nie ma co ukrywać dużą inwestycją, bo przecież budowa kolejnego mostu drogowego na Wiśle to jest niemałe przedsięwzięcie – powiedział Michał Zaleski, prezydent Torunia.

Obecnie w tym mieście funkcjonują dwie przeprawy nad Wisłą. Most im. generał Elżbiety Zawackiej (540 m długości) został oddany do użytku w grudniu 2013 r. Z kolei wiosną 2022 r. zakończono przebudowę Mostu im. marszałka Józefa Piłsudskiego (898 m).

Przeczytaj także: Warszawa – otwarto drugi wiadukt Trasy Łazienkowskiej