Most przez San w Lesku

Obiekt, który znajduje się w ciągu drogi krajowej nr 84, powstał w 1971 r. To czteroprzęsłowa przeprawa o konstrukcji nośnej z czterech belek kablobetonowych. Długość wynosi 137,9 m, szerokość 11 m. Płyta pomostu składa się z części wykonanej w 1971 r. oraz z nadbetonu z 1998 r. Termin wykonania zamówienia to siedem miesięcy od podpisania umowy.

Most nad Jasiołką w Jaśle

To trójprzęsłowa przeprawa w ciągu DK28, zbudowana w 1998 r. Konstrukcję nośną wykonano z ośmiu prefabrykowanych belek strunobetonowych typu U o długości całkowitej 81,8 m. Szerokość obiektu wynosi 16,2 m. Planowane prace powinny zająć sześć miesięcy.

Most przez Stupnicę w Birczy

Przeprawa w ciągu DK28 powstała w 2004 r. jako trójprzęsłowy obiekt o konstrukcji nośnej z 18 prefabrykowanych belek strunobetonowych typu Kujan. Długość przęsła wynosi 40,5 m przy szerokości 12,5 m. W tym przypadku wykonawca pracować ma pięć miesięcy.

Most nad Przyrwą w Zarębkach

Powstał w 1959 r., a przebudowano go w 1996 r. Biegnie nim DK9. To obiekt płytowy o schemacie belki swobodnie podpartej ze wspornikami. Ustrój nośny stanowi monolityczny, żelbetowy dźwigar płytowy o zmiennej wysokości oraz obustronne wsporniki podchodnikowe. Całkowita długość pomostu to 26 m, szerokość 10 m, a rozpiętości przęseł wynoszą 15 m. Planuje się, że prace potrwają pięć miesięcy.

W przypadku każdego z mostów przewidziano m.in. naprawy przyczółków, filarów i ustroju nośnego. Prace nie zmienią parametrów, a mają charakter odtworzeniowy. W ramach oceny złożonych ofert kryterium ceny będzie mieć wagę 60%. Pozostałe dwa to przedłużenie okresu gwarancji jakości (20%) oraz termin realizacji (20%). GDDKiA na propozycje czeka do 15 kwietnia br.

Przeczytaj także: Najwyższy most wiszący w Europie już otwarty! [FILM]