Będzie to obiekt długi na 162 m z trzema przęsłami o konstrukcji monolitycznej belkowej z betonu sprężonego. Do posadowienia wykorzystana zostanie technologia palowania. Szerokość mostu wyniesie 14,2 m. Przeprawa będzie charakteryzować się najwyższą I klasą nośności (pozwoli na bezpieczny przejazd kolumn wojskowych MLC 150/120). Nowy most stanie na południe od istniejącego. Dotychczasowy pozwoli na ruch podczas robót, a następnie zostanie rozebrany.

Do zadania wykonawcy należy także przebudowa układu drogowego na odcinku 1 km, budowa przepustów na terenie zalewowym Noteci i na rowie opaskowym bez nazwy, a także przebudowa sieci i budowa kanału technologicznego.

Termin realizacji zadania to 85 miesięcy. Wykonawcą została firma Nowak-Mosty.

Zobacz także: Budowa obwodnicy z estakadą nad Biebrzą